Gehandicapten in Nigeria (Elim)

Basisonderwijs

Normen en waarden

Zelfredzaamheid

projectomschrijving

Kent u de term inclusie? Het wijst op het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Inclusie is het tegenovergestelde van uitsluiten, wat in Nigeria veelvuldig voorkomt bij jongeren met een beperking. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn: isolement, uitzichtloosheid en niet mee kunnen doen aan het gewone leven.

Inclusief onderwijs
Wij geloven dat het een Bijbelse opdracht is om zorg te dragen voor mensen met een beperking. Om in Nigeria duurzame verandering te realiseren, steunt Bijzondere Noden stichting Elim uit Igede, die inclusief onderwijs mogelijk maakt. Zo helpen we mensen met een beperking naar een volwaardige plek in de maatschappij. De doelgroep voor dit project: kinderen en jongeren met hoor- of zichtproblemen, dan wel psychische of verstandelijke beperking.

Diepgeworteld
In Nigeria is lang geen aandacht geweest voor mensen met een beperking. Deze vorm van discriminatie zit diepgeworteld in de maatschappij. Dus verandering is een zaak van lange adem! Twee voorbeelden van wat er nu gebeurt: op lokale overheidsscholen wordt personeel getraind zodat kinderen met een beperking terecht kunnen op de school in hun eigen dorp. Daarnaast is er voor leerlingbegeleiding extra tijd en aandacht.

Vriendschappen
Bijzondere Noden helpt door bij te dragen aan schoolmaterialen en de vergoeding voor onderwijzend personeel. Het is hoopgevend dat mensen met een beperking hierdoor vandaag naar school kunnen in Igede. Naast deze concrete hulp, kunnen wij door de financiële steun ook het christelijk onderwijs in Nigeria bevorderen. Wat is het mooi dat kinderen zo samen kunnen optrekken. Doof en horend, met goede ogen of zichtbeperking.  Op die manier ontstaan er bijzondere vriendschappen en krijgen beperkte jongeren makkelijker een plaats in de maatschappij!

Lees meer
Naast stichting Elim zet ook stichting Effata zich in voor (de integratie van) beperkte jongeren. Ook dit project wordt door Bijzondere Noden gesteund. Lees hier meer over de hulp die Effata biedt.

Sponsoring

Elim is een bijzonder project. Jongeren met een handicap krijgen een volwaardige plaats in de maatschappij. Inmiddels staan er zo’n 1.700 kinderen en jongeren met een handicap ingeschreven bij Elim. We mogen ons samen voor hen inzetten. Helpt u mee om dit bijzondere project te steunen?

Doneer nu!

Voor € 65,- kan een jongere met een beperking een jaar lang naar school. Helpt u mee?

Financieel

14.271,-
0,-
93.211,-
10
30
65
130

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


"There is ability in disability"

Het onderwijs in Nigeria is erg slecht. Dat is wel zichtbaar als we op bezoek zijn in Nigeria. Sommige ‘scholen’ komen samen onder een afdakje. Een enkel kind heeft eigen schoolboeken. Het grootste deel van de leerlingen moeten hun diploma halen door over te schrijven wat de docent op het bord schrijft.

Als de medewerker van Elim de klas binnenkomt begroet iedereen hem enthousiast in gebarentaal. Samen zingen ze een lied en als hij een vraag stelt is er één kind dat wel heel enthousiast haar vinger op steekt. Als de medewerker van Elim mij later niet had verteld dat zij doof was had ik het niet geweten. Zo voelt dit meisje zich thuis in een klas met horende kinderen. In Nigeria is dit een unieke situatie!