Familiehulp in Roemenië

Voeding

Medische zorg

Basisonderwijs

Normen en waarden

Zelfredzaamheid

Projectomschrijving

Hoewel Roemenië officieel geen ontwikkelingsland is, leeft een kwart van de inwoners in extreme armoede. Gebrek aan voedsel, medicatie, kleding en vervallen huizen bemoeilijken het leven van veel arme (Roma-)gezinnen. De overheid biedt nauwelijks hulp. Daarom bekommeren christelijke organisaties  om deze kwetsbare gezinnen.

Hulp vanuit de kerk
Bijzondere Noden werkt samen met een aantal partners in de omgeving van Oradea en Tirgu Mures. In totaal verlenen we steun aan zo’n 200 families: arme, grote gezinnen en gezinnen met alleenstaande moeders. De meeste gezinnen die geholpen worden met dit project zijn zo arm, dat ze niet voldoende middelen hebben om hun huis te verwarmen. Daarom is er winterhulp in de vorm van brandhout of financiële steun om de stookkosten te kunnen betalen. Verder bestaat de hulp uit distributie van voedsel, het geven van trainingen en (pastorale) begeleiding.

Intensieve begeleiding
Om intensievere begeleiding te kunnen geven aan de families, is gekozen om een kleiner aantal gezinnen te helpen. Want het uiteindelijke doel is om zelfstandigheid te bevorderen, ondanks alle moeilijkheden die er zijn. Daarom worden elke twee maanden bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen. Hierbij ontvangen zij voorlichting over verslavingsproblematiek, goede opvoeding en het belang van hygiëne. Zo worden deze vrouwen toegerust voor hun taak in het gezin.

Pastorale zorg
Tijdens de familieprogramma’s is er veel aandacht voor evangelisatie en pastorale zorgverlening. Een deel van de gezinnen is lid van een kerk, maar niet bij alle gezinnen is dit het geval. Daarom is er veel aandacht voor het verkondigen van de Bijbelse boodschap. De deelnemende families worden uitgenodigd voor kerkelijke bijeenkomsten. Zo hopen we dat dit programma niet alleen tot zegen zal zijn in de tijdelijke noden, maar ook in de geestelijke nood onder deze gezinnen.

Het onderstaande filmpje geeft een beeld van de leefomstandigheden van de Roemeense families.

Sponsoring

Helpt u ook bij het steunen van arme Roemeense families in Oradea en Tirgu Mures?

Doneer nu!

Voor € 11,- krijgt een gezin een maandelijks voedselpakket.

Financieel

18.510,-
0,-
135.600,-
15
30
100
150

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


Verhalen uit Roemenië

Liefde vanuit de kerk

“Geen eten. Geen warme kleren. Geen geld om de elektriciteitsrekening te betalen en dus geen verwarming in deze bitter koude winter. En het ergste van alles? Geen geld voor de medicijnen van mijn zieke vrouw.”

De 60-jarige Roemeen die deze woorden uitsprak, ontving financiële hulp om te overleven. Maar wat nog belangrijker was: er werd naar hem geluisterd. Dat verwonderde hem ontzettend.

Hoop in uitzichtloosheid

Mateias Ana woont met haar drie kinderen in een klein huurhuisje. Ze is al vroeg gescheiden van haar eerste man, omdat hij vreemdging. Ana heeft grote moeite om het hoofd boven water te houden. Daarom heeft onze partner dit gezin hulp geboden. Ze vond een nieuwe baan en onlangs hertrouwde ze. Eindelijk leek ze alles op de rit te hebben. Maar toen werd bij Ana kanker ontdekt. Haar nieuwe man begon de stress, het verdriet én hun geld te verdrinken. Onze partner financierde haar operatie. Nu heeft Ana weer hoop en gelooft ze dat er licht aan het einde van de tunnel is.

Lees verder in onze Winterbrochure