Dovenschool Masvingo

Project: Onderwijs

Land/Regio: Zimbabwe

Categorie: Structurele hulp

Projectomschrijving

Problematiek

Doofheid komt relatief gezien veel voor in Zimbabwe vanwege de slechte gezondheidszorg. Van dove kinderen wordt in Zimbabwe vaak gedacht dat zij ook verstandelijk gehandicapt zijn, omdat ze nauwelijks communiceren. Veel dove kinderen gaan daarom niet naar school, communiceren met hun familie met een beperkt aantal gebaren en leren niet lezen of schrijven.

De dovenschool trekt naar de gemeenschappen en vraagt ouders om hun dove kinderen naar de dovenschool te sturen. Het onderwijs op deze school begint normaalgesproken met een tweejarige pre-school. De leerlingen leren dan vooral hoe ze kunnen communiceren met spraak en gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van audio-training. De jaren daarna krijgen de kinderen christelijk basisonderwijs. Hoewel zo’n 25% van de Zimbabwanen christelijk is, is dit vaak de enige keer dat de kinderen in aanraking komen met het gereformeerde gedachtegoed. Tegelijk leren ze een vak. Dit kan bijvoorbeeld metaalbewerking, computertraining of naaien zijn. Op die manier probeert de school de kinderen voor te bereiden op de toekomst. Verreweg de meeste leerlingen wonen in internaten bij de school. De school zorgt dus behalve voor onderwijs ook voor verdere verzorging van de kinderen. Omdat de leerlingen meestal uit een sociaal en economisch zwak milieu komen, is het betalen van het schoolgeld voor hen moeilijk, zo niet onmogelijk.

 

Sponsoring

De overheid en de kerk dragen bij aan deze school, maar deze bijdragen variëren sterk en zijn afhankelijk van de actuele economische situatie. Om dit onderwijs toch mogelijk te maken steunt Bijzondere Noden deze school sinds 2004.

Uitwisseling
Naast de bijdrage voor het onderwijs die Bijzondere Noden geeft, werken we ook aan verbetering van het onderwijs. Nadat de dove leerlingen zijn afgestudeerd is het door hun handicap namelijk vaak lastig om aan een baan komen en te integreren in de maatschappij. Bij een ander dovenzorgproject dat Bijzondere Noden steunt – Effata in Nigeria – is hier meer aandacht voor. Op de scholen van Effata wordt inclusief onderwijs gegeven: dove en horende leerlingen zitten hier in dezelfde klas. Dit zorgt voor meer onderlinge acceptatie. Daarom is afgelopen jaar een aantal medewerkers van de dovenschool in Zimbabwe naar Effata in Nigeria gereisd. Hier hebben ze veel kennis opgedaan over deze vorm van onderwijs. Komend jaar gaat men nu ook in Zimbabwe aan de slag om het onderwijs zo te verbeteren dat de dove leerlingen meer in contact komen met horenden en dat ze zo ook na hun afstuderen een goede plaats in de maatschappij kunnen vinden.

Doneer nu!

Wilt u bijdragen aan onderwijs voor dove kinderen? Voor 10 euro per maand kan een kind verblijven in het internaat.

15
30
100
150

Financieel

29.452,-
0,-
0,-

Op bezoek bij Linet

Linet is een meisje van 14 jaar. Ze is een van de leerlingen van de dovenschool. Drie keer per jaar gaat zij een maand naar huis. Samen met haar brengen we een bezoek aan haar thuis. Na een reis van een uur over hobbelige wegen komen we op een kleine maar goed onderhouden compound. Er staan een paar hutjes en er zijn veel sinaasappelbomen die voor schaduw zorgen. De grootouders van Linet wonen er ook. Ze krijgt een snelle begroeting. Opa en oma vinden het lastig om te communiceren met hun kleindochter. Opa heeft vroeger voor de dovenschool gewerkt en kent daarom een aantal gebaren. Andere gebaren leren ze van Linet, als ze thuis is. Toch blijft de communicatie beperkt. Linet geniet er daarom van als ze na haar vakantie weer kan ‘bijpraten’ met haar vriendinnen op de dovenschool.