Dovenpastoraat Roemenie

Project: Bijbels onderwijs

Land/Regio: Roemenië

Categorie: Structurele hulp

projectomschrijving

Problematiek

Dove en slechthorende kinderen en volwassenen zijn een kwetsbare groep in Roemenië. Er zijn weinig voorzieningen voor deze groep, waardoor ze in een sociaal isolement dreigen te raken. Ook voor christelijke doven is het moeilijk om met de Bijbelse boodschap in aanraking te komen. In de kerken en op school is er geen of nauwelijks aandacht voor hen.

Dominee Csaba Korodi uit Tirgu Mures biedt hulp aan deze doelgroep. Via de stichting Efatta geeft deze dominee wekelijks Bijbels onderwijs aan 35 dove en slechthorende kinderen in Cluj Napoca. In de zomer wordt voor deze kinderen een zomerkamp georganiseerd, waarbij ze in gebarentaal Bijbelse vorming ontvangen. Daarnaast organiseert de dominee bijeenkomsten voor doven en slechthorenden in de steden Tirgu Mures en Odorhei.
Door deze bijeenkomsten wordt deze kwetsbare groep meer te betrokken bij de plaatselijke kerkelijke gemeenten.

Sponsoring

Aan dit project zijn veel kosten verbonden voor (Bijbel)studiemateriaal, huur, eten en gebarentolken. Help u mee?

Doneer nu!

Voor € 25,- kan een gebarentolk een bijeenkomst vertalen.

10
25
50
100

Financieel

930,-
0,-
0,-