Docentenopleiding in Papoea

projectomschrijving

Problematiek

Het onderwijs in Papoea is één van de meest dramatische ter wereld. Kinderen die van de lagere school afkomen kunnen vaak nauwelijks lezen of schrijven. Dat komt door stelselmatige absentie van de leraar en het gebrek aan opleiding, dat wordt verdoezeld door leerstof te herhalen en diploma’s te kopen. Ook worden kinderen die een vraag stellen bedreigd, waardoor de begaafde kinderen snel van school gaan.

De rol van de leerkracht
Een belangrijke oorzaak voor dit probleem is dat in deze cultuur de leerkracht er niet is voor de leerlingen, maar de leerlingen er zijn voor de leerkracht. Dat is de oorzaak van geweld, misbruik en psychische verwaarlozing, waardoor leerlingen hun zelfrespect verliezen. Na de lagere school verhuizen de meeste jongeren naar Wamena, om daar verder te leren. De uitdagingen van het leven in de stad, gekoppeld aan een negatief zelfbeeld, leidt in steeds meer gevallen tot schoolverlating en allerlei bijkomende problemen, waaronder HIV/Aids.

Yayasan Kristen Wamena
Yayasan Kristen probeert het onderwijs op Papoea te verbeteren. Omdat de leerkrachten het verschil kan maken richt YKW zich op de rol van docenten. YKW is in 2005 opgericht en heeft een aantal programma’s:
– Trainingsprogramma: het trainen van leerkrachten op lagere scholen;
– Lagere school Koinonia: een school met een voorbeeldfunctie, waar leerkrachten proeflessen geven;
– SMP Koinonia: een junior highschool als vervolg op de lagere school, nu alleen nog maar een eerste klas;
– Curriculumontwikkeling: een team schrijft een lesmethode voor de vakken rekenen en bahasa Indonesia voor de klassen 1-3 van de lagere school;
– Lerarenopleiding STKIP: de hogeschool van YKW waar studenten worden opgeleid tot leerkracht en hun bachelordiploma kunnen halen.

 

Sponsoring

Helpt u mee om goed onderwijs mogelijk te maken voor de kinderen op Papoea?

Doneer nu!

Voor € 15,- kan een student een boek kopen voor zijn studie

Financieel

10.000,-
0,-
105.189,-
15
30
100
150

€ 0,00


Verhaal

Mijn naam is Petrus Sepi Kogoya. Ik ben verantwoordelijk voor het internaat en geef les in verschillende klassen, zoals Indonesische taal, Social Studies, Burgerschap en Papoea-etnografie. Voor mij is STKIP niet de plek waar ik werk en lesgeef, maar het is de plek waar ik leer.

Ik heb een achtergrond in Indonesische literatuur, maar in mijn werk ben ik verantwoordelijk voor de studenten in het internaat. Ik leer de studenten te begeleiden, op basis van de Bijbel. Ik ben gegroeid in mijn eigen geloof, want als internaatsvader moet ik creatief, slim en vooral een voorbeeld zijn voor studenten met een heel andere achtergrond. Ik moet ze ook leren hoe ze de Indonesische taal goed kunnen gebruiken, want dat wordt de instructietaal op de scholen.

Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is geduld. Dit is het belangrijkste bij het ontwikkelen en vormgeven van karakters en bij mentoring. Ik hoop dat STKIP hier zal zijn voor de toekomst en veel professionele leraren met een christelijk karakter zal opvoeden en opleiden om verandering in het onderwijs in de hooglanden te brengen.