Digitaal lectuurproject

Toerusting van vervolgde christenen

Verspreiding van christelijke lectuur

Projectomschrijving

Brood voor het hart

Bijzondere Noden zet zich in om wereldwijd diaconale hulp te verlenen aan hen die dit het meest nodig hebben. Allereerst gaat het hierbij om het ledigen van de tijdelijke, materiële nood. Maar brood voor het hart is net zo belangrijk. Dit kan blijvend verschil maken in het leven van onze naaste.

Daarom is Bijzondere Noden, in samenwerking met een aantal andere deputaatschappen, in 2018 gestart met een lectuurproject. Op de website BibleandBookMinistry.com zijn boeken en folders beschikbaar in verschillende talen. Deze lectuur kan verspreid worden in diverse gebieden waar Bijzondere Noden werkzaam is. Zo kunnen onze naasten ver weg hun Bijbelkennis vergroten en zich toerusten. Juist daar waar men geen toegang heeft tot goede, christelijke lectuur. Van India tot Hongarije en van Latijns-Amerika tot het Midden-Oosten.

Geschenk uit de hemel
De lectuur wordt digitaal verspreid. Iedereen met een mobiele telefoon en toegang tot internet kan de boeken downloaden en lezen. Voordelen hiervan zijn dat het niets weegt, makkelijk mee te nemen is en snel gedeeld kan worden met anderen. En het is nog gratis ook! Zo bereiken we mensen die leven in afgelegen gebieden, waar geen christelijke lectuur verkrijgbaar is. En denk eens aan christenen in moslimlanden, waar deze boeken zelfs verboden zijn. Een digitale bibliotheek wordt door velen gezien als een geschenk uit de hemel.

Voor hen die liever iets tastbaars in handen hebben, bestaat de mogelijkheid om zelf de boeken te printen. Dit bespaart veel overheadkosten en logistieke problemen in landen waar vaak geen logistiek distributiesysteem is.

Beschikbaar voor iedereen
Op dit moment zijn wij bezig om meer bekendheid te krijgen voor dit project. Inmiddels hebben al veel mensen de website gevonden en boeken gedownload. We proberen voor ieder iets aan te bieden; zowel voor hen die nog (bijna) niets weten over de Bijbel, als voor hen die hun Bijbelkennis willen verdiepen. Er is lectuur beschikbaar voor volwassenen, jongeren en kinderen. Zo hopen we, onder de zegen van de Heere, velen te bereiken en Zijn Evangelie te verkondigen.

Sponsoring

Om christelijke lectuurverspreiding mogelijk te maken, is uw financiële steun onmisbaar! Draagt u bij aan dit evangelisatie- en toerustingswerk? Uiteraard nodigen we u graag uit om eens een kijkje te nemen op de website.

Doneer ook!

Draagt u ook bij aan lectuurverspreiding op plaatsen waar dit het meest nodig is?

42.900,-
0,-
0,-
15
30
100
150

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.


Lees verder

Israëlbode - november 2020