Diaconale hulp op Papoea

Project: Diaconale hulp

Land/Regio: Papoea

Categorie: Structurele hulp

projectomschrijving

Problematiek

Veel afgelegen bergdorpen op Papoea zijn alleen maar per vliegtuig of helikopter bereikbaar. In deze dorpen is er geen electriciteit en onderwijs en gezondheidszorg zijn nauwelijks ontwikkeld. In veel van deze dorpen is wel een evangelisatiepost van de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP), die voortkwam uit het zendingswerk van ZGG.

Yakpesmi
Het Deputaatschap Diaconale Zaken van de GJRP is geregistreerd als de stichting Yakpesmi. Deze stichting bied hulp op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Naast het Woord is de kerk dus ook aanwezig met de daad in diverse kleine projecten. Zo worden mensen in de dorpen opgeleid tot gezondheidswerker, zijn er kleinschalige alfabetiseringsprojecten en wordt er kleuteronderwijs gegeven. Ook wordt er basismedicatie verstrekt, informatie gegeven over HIV/Aids en worden ernstig zieke dorpelingen vervoerd naar het ziekenhuis in de stad. Omdat de dorpen zo moeilijk bereikbaar zijn, is er veel geld nodig voor deze hulp. Bijzondere Noden ondersteunt daarom Yakpesmi om dit werk te kunnen doen.

De stad in
Naast de hulp in de dorpen, is Yakpesmi ook actief in de stad. Daar ondersteunt zij het christelijk middelbaar onderwijs. Ook geeft Yakpesmi ondersteuning aan studenten die vanuit de dorpen in de stad komen studeren. Deze jongeren kunnen gebruikmaken van de internaten waar een christelijke en beschermde omgeving wordt geboden.

 

Sponsoring

Wilt u het werk van Yakpesmi financieel steunen?

Doneer nu!

Voor 20 euro kunnen medicijnen aangeschaft worden voor een bergdorp

10
20
50
100

Financieel

28.687,-
0,-
0,-

"Ik ben blij dat Yakpesmi er is!"

Waarom is het zo belangrijk dat lokale kerken een eigen diaconie hebben? We vroegen het Elco van Burg, werkzaam voor Yakpesmi als onderwijsconsultant. De diaconie op Papoea is nauw betrokken bij het geven van onderwijs.

“Papoea is een ontzettend lastig land voor ons als resultaatgerichte westerlingen om te werken. De ontwikkelingscontext, zoals we dat hier noemen, is erg hardnekkig. Daarnaast trekken grote donoren zich regelmatig terug. Dit komt deels doordat de overheid het NGO’s lastig maakt om hun werk te doen. Daarom ben ik heel blij dat Yakpesmi er is, met capabele, lokale mensen, geworteld in kerk en cultuur. De kerk kan door diaconaal werk veel betekenen voor de dorpssamenlevingen maar ook voor jongeren. Hiermee wordt gebouwd aan de toekomst van de kerk.”

Klik hier voor het reisverslag: God werkt op Papoea!