Diaconale hulp op Papoea

Voeding

Hygiëne

Medische zorg

Basisonderwijs

Normen en waarden

projectomschrijving

Problematiek

In 1963 werd Papoea officieel ingelijfd door Indonesië. Door het kolonialisme was een grote kloof ontstaan tussen het kustgebied en het onontsloten binnenland. Terwijl aan de kust een eerste generatie Papoea’s hoger onderwijs ging volgen, openden in het binnenland zendelingen de eerste schooltjes. Tot de dag van vandaag is er een grote achterstand van het binnenland ten opzichte van de kust en zéker ten opzichte van Indonesië als geheel.

Onbereikbaarheid, maar niet onbereikt
De situatie wordt bemoeilijkt doordat veel afgelegen bergdorpen op Papoea alleen maar per vliegtuig of helikopter bereikbaar zijn. Er is geen elektriciteit en onderwijs en gezondheidszorg zijn nauwelijks ontwikkeld. In veel van deze dorpen is wel een evangelisatiepost van de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP), die voortkwam uit het zendingswerk van ZGG.

In deze dorpen ondersteunen we de gemeenten om hun visie op gemeentezijn en diaconaat te doordenken. Mannen, vrouwen en jongeren doen samen Bijbelstudie om zo te ontdekken wat hun taak als gemeente en gemeentelid is in de omgang met zieken, weduwen en armen.

Onderwijsvoorziening
Om de armoede te bestrijden in deze dorpen, werken we aan verschillende thema’s. Eén van de belangrijkste doelstellingen is het faciliteren van onderwijs. In de ‘zendingsdorpen’ werken we via de diaconie van de GJRP aan het opzetten van kleuter- en basisonderwijs. Het middelbaar onderwijs kan alleen worden gevolgd in steden. Daarom geven we ondersteuning aan studenten die vanuit deze dorpen in de stad komen studeren. De jongeren worden gehuisvest in christelijke internaten.

Onderwijshervorming
Daarnaast werken we i.s.m. stichting Karunia aan hervorming van het onderwijssysteem. Veel kinderen die van de lagere school afkomen, kunnen vaak nauwelijks lezen en schrijven. Dat komt door stelselmatige absentie van docenten en het gebrek aan opleiding. Kinderen die vragen durven stellen, lopen het risico bedreigd te worden, waardoor begaafde kinderen vaak de school vroegtijdig verlaten. Een belangrijke oorzaak voor dit probleem is dat in deze cultuur de leerkracht er niet is voor de leerlingen, maar de leerlingen er zijn voor de leerkracht. Dat is de oorzaak van geweld, misbruik en psychische verwaarlozing, waardoor leerlingen hun zelfrespect verliezen.

Om dit structurele probleem te bestrijden, werken we aan het opleiden en trainen van leerkrachten. Er zijn diverse scholen met een voorbeeldfunctie opgezet, waar leerkrachten proeflessen kunnen geven om zo hun vaardigheden te verbeteren.

Medische zorg
Naast het werk gericht op het onderwijs, werken we aan toegang tot medische zorg. In de ‘zendingsdorpjes’ zijn zogenaamde klinieken ingericht, waar gezondheidswerkers basiszorg kunnen verlenen en medicatie kunnen verstrekken. Ernstig zieke dorpelingen worden per helikopter vervoerd naar een ziekenhuis in de stad. Zo krijgen ook de Papoea’s uit het binnenland toegang tot gezondheidszorg.

Doneer nu!

Voor 20 euro kunnen medicijnen aangeschaft worden voor een bergdorp

Financieel

44.201,-
0,-
228.013,-
10
20
50
100

Frequentie:

  • eenmalig
  • per maand
  • per kwartaal
  • per jaar

Uw gegevens:

Betaling:

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de laatste project-updates en meld mij aan voor de digitale nieuwsbrief.