Diaconale hulp in Sri Lanka

Voeding

Normen en waarden

Projectomschrijving

In Sri Lanka, een prachtig land in de Indische Oceaan, is slechts ca. 9% christenen. De armoede onder hen is groot. In materieel opzicht, maar zeker ook in geestelijk opzicht. Veel christenen zijn in niet-christelijke gezinnen opgevoed en het ontbreekt hen vaak aan kennis over het christelijk geloof. De christelijke gemeenschap heeft grote behoefte aan diaconale en geestelijke hulp.

Om in die nood te voorzien, zet een lokaal gemeentelid zich in voor christenen in Sri Lanka. Deze man is geboren en getogen in Sri Lanka gewoond en is als jonge man als vluchteling in Nederland gekomen. Sinds hij tot geloof is gekomen, ervaart hij het sterke verlangen om zijn volk te dienen. Dit doet hij inmiddels al een aantal jaren door het organiseren van online Bijbelstudies met christenen, het verspreiden van christelijke lectuur in Tamil en Singalees en het lenigen van acute diaconale noden. Bijzondere Noden biedt financiële ondersteuning aan dit werk. In Sri Lanka is een klein team betrokken bij de uitvoering van dit project. Het doel is dat zij uiteindelijk zelfstandig deze diaconale hulp kunnen bieden.

De Heere zegt in Joh 10 : 16 “Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn: deze moet ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.” Bidt u mee of dit werk er velen mogen worden toegebracht in Sri Lanka?

Doneer ook!

Draagt u ook bij aan het werk voor de kerk in Sri Lanka?

Financieel

1.605,-
0,-
9000,-
15
30
100
150