Alfabetisering en training van
vrouwen in Pakistan

projectomschrijving

Problematiek

Rekeningen betalen, je handtekening zetten of de Bijbel lezen. Voor veel vrouwen in Pakistan zijn dit geen alledaagse zaken. In Pakistan kan op dit moment slechts 40% van de vrouwen lezen en schrijven. Veel van hen leven in armoede en missen de vaardigheden om hun levensomstandigheden te verbeteren. Er is geen geld om naar school te gaan en nieuwe skills te leren.

Alfabetiseringswerk
Om deze situatie te doorbreken, bieden we onderwijs en vaktrainingen aan analfabetische vrouwen in Pakistan. Tijdens het alfabetiseringstraject leren deelnemers lezen, schrijven en rekenen. Deze vaardigheden betekenen dat zij in hun dagelijkse leven minder afhankelijk zijn van anderen. We richten ons bij het alfabetiseringswerk in de eerste plaats op vrouwen. Daarnaast bieden we onderwijs aan oudere jongeren, die geen basisonderwijs hebben gevolgd. Dit betreft vooral jonge meisjes en vrouwen tussen de 12 en 28. Als de deelnemers zijn afgestudeerd, krijgen zij een pakket met christelijke literatuur mee.

Vakonderwijs
Naast het alfabetiseringswerk, richten we ons ook op het aanleren van vaardigheden, zodat de vrouwen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De vrouwen leren naaien en weven en worden geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje. Tijdens de trainingen is er ook aandacht voor het belang van hygiëne en het bestrijden van ziekten.

Nieuw! Een toekomst voor weduwgezinnen
Onlangs zijn we een nieuw project gestart in Pakistan, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden aan weduwen. Weduwen en hun kinderen hebben het erg zwaar in Pakistan; dit zijn de meest kwetsbare gezinnen in het land. Deze vrouwen kunnen geen (goede) baan krijgen en leven meestal in grote armoede. Daarom bieden we sinds kort ook vakonderwijs aan deze vrouwen. We geven financiële steun aan 150 weduwgezinnen, zodat de kinderen naar school kunnen gaan en helpen de vrouwen bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Zo willen we door onze projecten vrouwen in Pakistan zelfredzaam maken en de armoede onder deze doelgroep bestrijden. Bovendien biedt dit werk mogelijkheden om te evangeliseren in dit moslimland.

 

Sponsoring

Wilt u dit alfabetiseringswerk in Pakistan steunen? Voor € 15,- geeft u een vrouw een pakket christelijke boeken.

Doneer nu!

15
30
100
150

Financieel

11.238,-
0,-
60.405,-

verhaal

Jaria is een van de vrouwen die onderwijs krijgt via ABES. “Ik kan nu mijn eigen naam schrijven”, zegt ze met een trotse lach.”Vroeger moest ik een vingerafdruk zetten op officiële papieren. Nu heb ik mijn eigen handtekening.”

Jaria komt uit een arme familie. Er was geen geld voor scholing. Via ABES leerde ze niet alleen lezen en schrijven, maar ook kleding en decoratie maken. Ze heeft haar eigen bedrijfje opgezet en verdient haar geld nu met het maken van kleding. “Ik kwam er achter dat ik behoorlijk handig ben. Alles wat ik leerde gaf ik door aan mijn man. Ik heb mijn man getraind in het maken van decoratiestukken, zoals mooie vazen en potten. Nu zorgen we samen voor inkomen. Onze familie is erg blij met deze veranderingen.”