Steunen wij de gemeente in Rock Valley? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld.

De gemeente in Rock Valley werd verrast door hevige regenval. Diverse gemeenteleden lijden onder de daaropvolgende overstromingen, maar ook het kerkgebouw heeft te maken met flinke waterschade.

Helpt Bijzondere Noden ook?
Wij hebben contact opgenomen met het diaconale deputaatschap van de NRC: het Disaster Fund. Die geeft aan dat er momenteel (nog) geen hulp nodig is. Vanuit de gemeenten en de overheid wordt er financiële steun verleend. Op dit moment is hulp vanuit Nederland nog niet noodzakelijk.

Uiteraard helpt Bijzondere Noden als blijkt dat dit wel noodzakelijk is. Hiervoor kunnen we ook onze reserves inzetten. In het recente verleden hebben we immers ook samen opgetrokken in het lenigen van diverse, wereldwijde noden.

Doneren
Mocht u vanuit bewogenheid toch willen doneren, maak dit bedrag dan over naar NL52 INGB 0000 3074 47 onder vermelding van ‘Hulp Rock Valley’. Bijzondere Noden zorgt ervoor dat het op de juiste plek terecht komt.