Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne Vanuit het hele land stellen mensen hun huis open en bieden ze woonruimte aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is mooi dat in deze tijden van woningnood zoveel ruimte blijkt te zijn voor onze medemens op de vlucht. Bijzondere Noden wil hierin faciliteren en praktische handreikingen bieden.

STAP 1: registratie

Wilt u uw huis openstellen voor vluchtelingen? Wat mooi! Dan hebben we nuttige informatie zodat we voor elke vluchteling een passend onderdak kunnen vinden.

Waar moet u aan denken?

Stap 2: toerusting

Vluchtelingen in huis ontvangen is ingrijpend, zowel voor het gastgezin als de gast(en). Het is niet ondenkbaar dat op lange termijn problemen opspelen. Denk aan trauma’s, verschil in gewoonten, verveling, de financiële last.

Dat neemt niet weg dat wij vanuit de Bijbel worden opgeroepen tot gastvrijheid. “Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd!” (Hebreeën 13:2)

Voor een goed verloop adviseren wij u om u te verdiepen in de Oekraïense cultuur en in de opvang van vluchtelingen in het algemeen. Aarzel ook niet om uw diaconie erbij te betrekken.

Op de website van Stichting Gave vindt u veel informatie.

Stap 3

Wilt u Gods Woord delen met uw Oekraïense gasten?
In de webshop van Deputaatschap Evangelisatie worden verschillende Oekraïense en Russische materialen gratis aangeboden voor evangelisatiedoeleinden. Bijzondere Noden financiert de vertaling en beschikbaarstelling van deze lectuur als onderdeel van de noodhulp voor Oekraïne.

Het gaat om Bijbels, bekende theologische boeken en materiaal voor kinderen. Ook enkele uitgaven van EVGG zijn vertaald in het Oekraïens en Russisch.