Oorlog Oekraïne update 12-5

Update 12-5

Deze week verscheen een artikel in De Saambinder over de oorlog in Oekraïne en de hulp die we tot nu toe mochten bieden. De volledige tekst is hieronder weergegeven.

 

 

“Verlies, verdriet, chaos, angst… De oorlog in Oekraïne zorgt aan beide zijden van de strijd voor veel ellende. Direct na het uitbreken van de oorlog hebben de deputaatschappen voor Israël en Bijzondere Noden en Stichting Oost-Europahulp Gereformeerde Gezindte (SOEGG) de krachten gebundeld om snel en effectief noodhulp te verlenen. Het snelle schakelen met onze plaatselijke contacten was daarbij van grote waarde. Ook vanuit de achterban werden onmiddellijk acties op touw gezet om onze naasten in Oekraïne te steunen.


Hulptransporten

In veel van onze gemeenten werden inzamelacties gehouden voor hulptransporten, waarvoor hartelijk dank! Inmiddels vonden via onze kanalen 15 transporten hun weg naar Oekraïne. Plaatselijke kerken in en rond Zhytomir zorgen voor distributie van houdbare etenswaren, verbandmiddelen en medische apparatuur in hun omgeving, maar ook in verdere regio’s waar de nood hoger is. Medische goederen komen terecht in ziekenhuizen waar SOEGG al jarenlang contacten mee onderhoudt. De hulp wordt dankbaar ontvangen: “We danken God dat we deze dagen gevoed worden met zowel aards als hemels brood. Hartelijk dank aan onze vrienden in Nederland”, hoorden we onlangs van een ontvanger uit Zhytomir.

Extra steun huidige projecten
Naast de hulptransporten bieden we extra steun aan de gaarkeukens, zodat zij (mede op verzoek van de overheid) meer behoeftigen kunnen voorzien van voedsel. In Moldavië en Roemenië geven we hulp aan vluchtelingen via onze lokale projectpartners. Verder boden we financiële steun aan enkele andere organisaties, zodat ook via hen meerdere transporten richting Oekraïne konden gaan.

Huisvesting vluchtelingen
Al snel na het uitbreken van de oorlog kwamen veel praktische hulpvragen op ons af vanuit Oekraïense vluchtelingen, onze gemeenten en mensen uit de achterban. Om de opvang en huisvesting van vluchtelingen en andere praktische zaken in Nederland te coördineren hebben we Arno Kortleven aangesteld. Hij woonde tot voor kort in Oekraïne.  

Inmiddels zijn ruim 75 mensen gehuisvest in de achterliggende periode. Verschillende plaatselijke Gereformeerde Gemeenten zijn betrokken bij deze opvang. Heeft u zelf nog (bij voorkeur zelfstandige) woonruimte die u beschikbaar wilt stellen voor vluchtelingen? Wij komen graag met u in contact. Er zijn nog wel ruimtes beschikbaar, maar we zoeken naar een zo passend mogelijk verblijf, kijkend naar gezinsgrootte, gezinssamenstelling en locatie. De kans bestaat dus dat een woningaanbod niet altijd (snel) wordt ingevuld.

Verder zijn er ruim 50 mensen geholpen bij evacuatie vanuit Oekraïne en Polen naar Nederland en is het vervoer van een groep weeskinderen bekostigd.

Geestelijke toerusting
Daarnaast proberen we bij te dragen aan geestelijke toerusting. Zo worden in Nunspeet en Ridderkerk kerkdiensten voor Oekraïense vluchtelingen gehouden waarin o.a. ds. Margulis voorgaat. Deze zijn ook via een livestream te volgen. Ds. Margulis biedt ook pastorale steun aan gevluchte Oekraïners in ons land. Ook is, in samenwerking met de deputaatschappen voor Evangelisatie en Bijbelverspreiding, gratis christelijke Oekraïense lectuur beschikbaar. Schroom niet om de Russische versie van de Bijbelvertellingen van Jos Kardol of een Bijbels dagboek in het Oekraïens van de Bunyanstichting bij ons aan te vragen door een mail te sturen naar oekraïne@bijzonderenoden.nl.

 

Toekomst

Zolang de oorlog woedt, hopen we hulp te kunnen blijven bieden in de vorm van voedsel, medische middelen en onderdak. Maar ook als de oorlog – hopelijk spoedig –  ten einde komt, blijft noodhulp nodig om het land weer op te bouwen. Wilt u een inzameling starten of kunt u voorzien in verpleegmiddelen of medische apparatuur? Of heeft u vragen over lectuur en huisvesting? We horen graag van u via mail (oekraïne@bijzonderenoden.nl) of telefoon (0348 – 489 910). Meer informatie over de laatste noodhulp-updates, het opzetten van een inzamelactie en huisvesting van vluchtelingen is te vinden op www.bijzonderenoden.nl/noodhulpoekraine. We zeggen u hartelijk dank voor uw grote steun en betrokkenheid bij de slachtoffers van de oorlog en de hulp die we mogen bieden.”