Oorlog Oekraïne update 18-10

Update 18-10:

Onlangs bezocht onze projectcoördinator Arno opnieuw Oekraïne. We delen graag iets van zijn ervaringen en bevindingen.

Leger
We bezochten mijn zwager, die op dat moment dienst had bij een wegversperring aan de rand van Zhitomir. Zijn kijk op de situatie in het leger is als volgt:

“Op dit moment is de bevoorrading op peil. Overal is voldoende te eten. Soms ontbreekt het aan warme maaltijden op plekken waar de bevoorrading moeilijk is vanwege beschietingen. Er worden dan noodrantsoenen gebruikt. Ook de uitrusting is redelijk goed geregeld op dit moment, al spannen veel soldaten zich ervoor in om dat met eigen bijdragen te verbeteren. Vaak gaat de soldij (die heel goed is) grotendeels op aan uitrusting e.d. Problematisch wordt het als er dingen verloren gaan. Zo is er een andere legereenheid die onlangs winterkleding uitgereikt had gekregen. Dat ging helaas allemaal verloren vanwege een beschieting van hun basiskamp. Dat betekent dat zij weer achter in de rij aansluiten voor het ontvangen van nieuwe winterkleding. Omdat er regelmatig dergelijke situaties voorkomen, is hulp op dit gebied zeker welkom.”

Diaconaal werk voor vluchtelingen in Zhitomir
Na onze eigen kerkdienst, waarin we dankdag vierden, hadden we een afspraak met twee kerkleiders in Zhitomir. We bespraken de situatie ter plekke en ook de activiteiten van de kerken. Volgens deze kerkleiders zijn vluchtelingen die een nieuw bestaan proberen op te bouwen de belangrijkste doelgroep voor diaconale hulp. Zij arriveren vaak met nauwelijks iets aan bezittingen. Omdat de bijdrage die ze als Binnenlandse Vluchteling kunnen ontvangen soms even op zich laat wachten, hebben ze tijdelijk geen bron van inkomsten. Bovendien komt het vaak voor dat ze niet alle documenten bij zich hebben, waardoor het registratieproces vertraagd wordt.

Bijna overal waar een normale verhouding is tussen de plaatselijke kerk en overheid, wordt de kerk ingeschakeld voor de eerste opvang van interne vluchtelingen.

Schoolmeubilair voor de schuilkerlder.
Eén van de kerken in Zhitomir vertelde meer over het werk onder vluchtelingen. Deze kerk bereidt zich nu voor op een tweede golf aan vluchtelingen. Dit betreft voornamelijk mensen die de hele zomer in hun huizen zijn gebleven, maar vanwege de aankomende winter en het tekort aan brandstof hun huizen hebben verlaten. De gemeenteleden proberen vluchtelingen op weg te helpen zodat ze zelfstandig kunnen functioneren, werk kunnen zoeken en een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Veel vluchtelingen uit Charkov en omgeving zijn voor de tweede keer op de vlucht, nadat ze in 2014 de Donbas moesten ontvluchten. Ook helpt de kerk om beschadigde scholen opnieuw in te richten en op te knappen. Zo is het eerder geleverde schoolmeubilair dankbaar ontvangen door de school van de kerk Rizdva. Het meubilair is geplaats in de schuilkelder, om tijdens een luchtalarm les te kunnen blijven geven.

Schuilkelders zijn op dit moment een voorwaarde voor scholen om fysiek les te mogen geven.

Gezegende tijd voor de kerk
Een vluchteling uit de bezette havenstad Berdyansk getuigde van de “mooie en gezegende tijd” voor de kerk in Oekraïne. Het geloof van de broeders wordt beproefd, maar de kerk maakt ook een mooie tijd door vanwege de vele taken die er liggen. Hij getuigde van mensen die open staan voor het Evangelie en kerken die vol zijn met zoekende mensen. Er wordt gebeden aan het front, maar ook in de achterhoede door iedereen die familie en vrienden heeft die zich in gevaar bevinden.