Onderdak

Onderdak

In ontwikkelingslanden zijn veel mensen dakloos. Dit kan een gevolg zijn van (natuur)geweld, armoede of stigmatisering. Wij helpen deze mensen door onderdak te bieden. Na rampen voorzien wij hen van een dak boven het hoofd door dekzeilen of tenten, totdat ze normale huizen kunnen bewonen. Bij sommige structurele projecten wordt voor specifieke doelgroepen onderdak geboden in internaten of opvangtehuizen.

Wie we dienen

720x540 px Weduwenzorg Nigeria reisverslag

Wezen in Nigeria

720x406px - fotoverhalen - Reformatorisch onderwijs Nigeria - 7

Scholieren in Nigeria

L&L 470x314px Blinden Zimbabwe Kerstcollecte 2019

Blinden in Zimbabwe

Zimbabwe

Doven in Zimbabwe

720x406px - fotoverhalen - Zorg voor gehandicapten Jemima - 4

Gehandicapten in Israël

Gemeenteproject - 376x231px papoea

Zendingsgemeenten in Papoea

L&L collecte Malawi banner

Diaconale hulp in Nederland

Andere thema's van onze projecten