“Waarom blijf je hier wonen, te midden van zoveel armoede? Op een plaats waar loonwerkers uitgebuit worden in de velden. Waar kinderen ziek en hongerig ronddwalen. Welke toekomst verwacht je hier nog?”

Deze Noodklok staat in het teken van ‘Kracht & Kwetsbaarheid’. Hans de Deugd deelt zijn ervaring over een bezoek aan de bateyes. “Vol respect en verwondering hebben we naar zijn levensverhaal geluisterd. Een voorbeeld voor velen”.

Daarnaast reizen we langs diverse kwetsbare gebieden waar we hulp bieden. We spreken over de hulp in Gaza en West Bank én we bezoeken Utrecht waar de diaconie ideeën geeft over hulp aan kwetsbaren.