Noodklok januari 2023

hoe zwart-wit is uw mening?

“Wat mij raakte tijdens het werkbezoek, was de eenvoudige wijze waarop gesproken werd over de wondere werken van God. Ik weet het, ze gebruiken soms andere woorden dan wij gewend zijn. Maar als je goed luistert naar de inhoud, mag je soms horen hoe de Heere werkt in het hart. Ik heb daar geleerd in de eerste plaats te luisteren naar wát er gezegd wordt en minder naar hóe het gezegd wordt.”

Lees de nieuwe Noodklok over het thema Zwart-wit met onder andere:

  • ~ Thema-artikel: Opinie-eilandjes

  • ~ Project in het licht: Een verschil tussen dag en nacht

  • ~ De diaconale activiteiten van de gemeente Dordrecht

  • ~ Projectpartner antwoordt: Waar denken mensen in Nederland te zwart-wit over?

Noodklok januari 2023