Nog een testblog

Mozambique is een van de armste landen ter wereld. Tot begin jaren 90 woedde er een burgeroorlog die nog steeds veel impact heeft op de bevolking. Veel mensen hebben trauma’s opgelopen, zijn werkloos geraakt of in de criminaliteit gekomen. Weinig mensen hebben een opleiding gevolgd, waardoor hun inkomen te laag is om voor zichzelf te zorgen. Ook hebben veel mensen hiv of aids, wat er regelmatig toe leidt dat jonge kinderen achterblijven zonder ouders. Deze kinderen zijn kwetsbaar voor geweld, misbruik of uithuwelijking. Tot overmaat van ramp is Mozambique in maart en april 2019 getroffen door 2 heftige orkanen. Ook voordat de orkanen over het land raasden was de voedselzekerheid in het land een groot probleem voor 1,78 miljoen inwoners. De cyclonen hebben vooral de regio’s Manica, Sofala, Tete en Zambezia hard getroffen. De landbouwgrond is zwaar beschadigd hetgeen de voedselproductie voor de korte én de lange termijn onder druk zet.

In oktober 2019 zijn er nieuwe overeenkomsten getekend in het vredesproces tussen de overheid en de oppositiepartij, Renamo. De politieke situatie in het land is nog erg instabiel.