Medewerkers en deputaten

Bijzondere Noden is een deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten. De samenstelling van het deputaatschap is als volgt:

Deputaten

  • Ds. F. Mulder (voorzitter)
  • Dhr. C.J. Hogendoorn (secretaris)
  • Dhr. P. Velthove (penningmeester)
  • Dhr. J. de Deugd
  • Dhr. P.A. Hoekman
  • Ds. J.B. Huisman
  • Dhr. E. Kempeneers
  • Ds. C. van Ruitenburg
  • Dhr. A. van der Spek
  • Dhr. M. de Visser

Medewerkers

Jan Drost verkleind

Jan Drost

Algemeen secretaris

Cynthia Nieuwland

Cynthia Nieuwland

Communicatiemedewerker

Carine Clements

Carine Clements

Office Assistant

Marlene Pors

Projectcoördinator

Kees Proos

Projectadministrateur

Ilse Kok uitgesneden

Ilse Kok

Projectmedewerker