Medewerkers en deputaten

Bijzondere Noden is een deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten. De samenstelling van het deputaatschap is als volgt:

Deputaten

  • Ds. F. Mulder (voorzitter)
  • Dhr. C.J. Hogendoorn (secretaris)
  • Dhr. P. Velthove (penningmeester)
  • Dhr. J. de Deugd
  • Dhr. P.A. Hoekman
  • Ds. J.B. Huisman
  • Dhr. E. Kempeneers
  • Ds. C. van Ruitenburg
  • Dhr. A. van der Spek
  • Dhr. M. de Visser

Medewerkers

Jan Drost verkleind

Jan Drost

Algemeen secretaris

Cynthia Nieuwland

Cynthia Nieuwland

Communicatiemedewerker

Carine Clements

Carine Clements

Office Assistant

Marlene Pors

Projectcoördinator

Ilse Kok uitgesneden

Ilse Kok

Projectcoördinator