Mandaat Bijzondere Noden

Bijzondere Noden handelt in opdracht van de Generale Synode, het hoogste orgaan van de Gereformeerde Gemeenten. Deze opdracht wordt in het mandaat beschreven. Het mandaat van Bijzondere Noden, zoals in de Generale Synode van 2019 is vastgesteld, leest u hieronder.

Mandaat Bijzondere Noden