In Oekraïne faciliteren we veel noodhulp. Veel kerken in Nederland steunen vier Oekraïense gemeenten die vluchtelingenhulp aanbieden. Van elke gemeente delen we een ervaring:

Zhitomir
Hier heeft de vluchtelingenhulp structurele vormen gekregen. Elke zaterdag zijn er speciale diensten waar de mensen vaak voor het eerst in aanraking komen met het Evangelie. Na afloop van de dienst kunnen ze een voedselpakket, kleding of dekens krijgen.

Na de damdoorbraak is er ook contact gelegd met een kerk in Kherson. Er is gevraagd waar behoefte aan was en zijn er zijn twee vrachten met hulpgoederen gebracht.

Een enorme vracht medische goederen vindt zijn weg naar de ziekenhuizen. Daarnaast zijn de gaarkeukens nog altijd actief. Bijzonder dat dit werk al zo lang door kan gaan. Er werd ook van verwondering en dankbaarheid gesproken dat er, zonder dat hierom gevraagd werd, extra geld beschikbaar komt om deze hulp aan de allerarmsten voort te zetten.

Zaporizha
In de centra in Zaporizha en omstreken blijven de mensen hulp ontvangen. Er zijn de laatste tijd ook best wel wat vrachten naar toe gegaan, waardoor er ook veel hulpgoederen uitgedeeld kunnen worden. Door het netwerk kunnen veel hulpgoederen snel een geschikte bestemming krijgen waar de nood het grootst is. De gedoneerde bus die doet fantastisch dienst. We kunnen nu veel meer werk verzetten!

Doordat het front verschuift, bieden we ook hulp via 2 kerken in de Donetsk. Sinds de dam is doorgebroken, is daar een groot tekort aan (drink)water. In de laatste weken zijn er watervaten en wasmachines gebracht zodat mensen daar hun was kunnen draaien. Deze kerken beschikken over een geslagen bron waardoor ze op deze manier de bevolkingen kunnen dienen.

Afgelopen weekend werden hier ook 13 mensen gedoopt. Tijdens de doopplechtigheid weerklonken de explosies in de buurt, maar dat weerhield niemand.

Koroston
Vele vluchtelingen kloppen aan bij het hulpcentrum. Maar soms gaan ze ook op weg om de verwoeste dorpen te bezoeken.

,,’s Ochtends vroeg vertrokken we met z’n zevenen in twee busjes, helemaal volgeladen met geschonken dekens, servies, bestek, levensmiddelen, medicijnen, enzovoorts. Bij het uitladen schoot de gedachte door mijn hoofd: “heeft dat Nederlandse gezin ooit kunnen denken dat hun lepel, koekenpan of mok zo’n weg zou afleggen naar dit verafgelegen,  verwoeste dorp?”

Na het uitdelen van de spullen hielden we een korte kerkdienst. De mensen zijn bereid om te luisteren en nemen Gods Woord op als droge grond. De Christelijke lectuur werd met blijdschap ontvangen. Iedereen zocht iets om ’s avonds te kunnen lezen.

 

Nova Odessa
Na de damdoorbraak wordt er ook veel hulp geboden in de regio. Vooral nu het water gezakt is moet er veel gereinigd en opgeknapt worden. In totaal is er voor 57 gezinnen schoonmaakmiddelen gekocht.

Aan het begin van de schoolvakanties zijn er tot nu toe al in 4 voormalig bezette dorpen kinderkampen georganiseerd. Elke keer wordt er een ander dorp aangedaan en horen de kinderen het Evangelie en ontvangen ze aandacht en afleiding in deze moeilijke tijd.

We denken er over om de gezinnen van militairen te ondersteunen. Maar het is erg moeilijk om de juiste dingen te zeggen, terwijl we niet kunnen voorstellen wat zij doorleven. Ook willen we wat voor deze kinderen doen, iets bijzonders voor hen organiseren en hen getuigen van Christus”