Het jaar 2022 was een turbulent jaar voor het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden. Ten opzichte van 2021 zagen we een stijging van de inkomsten met 50%, niet eerder werd zo veel en zo mild gegeven. Daar worden wij stil van. Ons past grote dankbaarheid, ook voor het vertrouwen in ons deputaatschap dat hieruit blijkt.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van onze activiteiten. U kunt lezen over noodhulp, structurele hulp en hulp voor de vervolgde kerk. En bij alle materiële hulp mogen wij – waar mogelijk – wijzen op het ene nodige: “Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien” (Johannes 3:3).

test