Integriteitsbeleid

Integriteitsbeleid Bijzondere Noden

Op deze pagina vindt u het integriteitsbeleid van Bijzondere Noden. Dit document geeft de principes en de morele en ethische verwachtingen van onze organisatie weer. Zowel vertegenwoordigers van BN als vertegenwoordigers van organisaties waarmee BN een overeenkomst aanbaat, zijn verplicht zich volgens dit beleid te gedragen.