Officieel is IS verslagen in Irak. De oorlog heeft echter een onvoorstelbare nood teweeggebracht, die tot op de huidige dag voortduurt. Daarom is onlangs het vijftigste hulptransport vertrokken naar Irak, om kleding, voedsel en Bijbels te brengen naar vluchtelingen in de Vlakte van Ninevé. Deze transporten worden gecoördineerd door de werkgroep ‘Hulp Irak’ en gefinancieerd door Bijzondere Noden. We delen graag beeldmateriaal van het vijftigste transport.

Alle Nederlandse hulptransporten gaan in eerste instantie naar een grote opslag in Irak. Hier worden de producten gesorteerd en verpakt in vuilniszakken om uit te delen. In de opslag liggen momenteel heel veel schooltassen, die later dit jaar zullen worden uitgedeeld onder scholieren.

Het grootste deel van de goederen van het vijftigste transport zijn bestemd voor Kamp Khazir. De circa 1200 vuilniszakken worden hier uitgeladen en uitgedeeld. Van ieder gezin mag een afgevaardigde een zak in ontvangst nemen, nadat hij of zij zich heeft laten identificeren. Als de zakken zijn uitgedeeld, begint een levendige ruilhandel, totdat ieder gezin de benodigde artikelen heeft bemachtigd. De Koerdisch-Nederlandse ds. Johanna Marten is bij de distributie aanwezig en grijpt de gelegenheid aan om iedereen over de Heere Jezus te vertellen.

Het Reformatorisch Dagblad schreef een verslag over de distributie in het kamp. Hieruit blijkt duidelijk hoe groot de nood is onder deze vluchtelingen:

“Een zee van witte tenten doemt op. Het is kamp Hassan Shami, blok 2, beter bekend als kamp Khazir. Eind 2016, toen de slag om Mosul begon, stroomden de vluchtelingen binnen in de diverse kampen die bij het complex horen – tienduizenden in een tijdsbestek van dagen.

Nu zijn er nog zo’n 6000 gezinnen over; in totaal nog altijd meer dan 40.000 mensen, zegt kampdirecteur Rashid Dawwesh in zijn kantoor. „Dat zijn zonder uitzondering soennitische moslims, afkomstig uit Mosul en omgeving.” En ja, daar zitten heel wat families bij van IS-strijders, weet Dawwesh. „Die kunnen niet terug. Mosul is nu in handen van sjiitische milities. Die staan te popelen om deze mensen met gelijke munt terug te betalen.”

Met anderen woorden: veel vluchtelingen in kamp Khazir zitten vast. Koerdistan wil ze niet, naar Mosul durven ze niet. Hier komt iets naar boven van de minder zichtbare wonden van de oorlog.

Evangelisatie

In dorpen in de bergen worden voedselpakketten uitgedeeld. In deze pakketten zitten Arabische Bijbels, die ook met het vijftigste hulptransport meegekomen zijn.

Hulp voor het Jezidi-weeshuis

Tijdens een vorig transport zijn er spullen gebracht naar een weeshuis voor jezidi-kinderen. Deze kinderen hebben tijdens de oorlog hun ouders verloren. De tafels en stoelen in het weeshuis zijn gedoneerd door Nederlandse scholen.