Negentien jaar was Rifat*, toen ze afstand nam van de islam en tot geloof kwam in de Heere Jezus. Het kwam door het getuigenis van haar vriendin Faraz. Haar bekering bleef niet zonder gevolgen: haar familieleden begonnen op te merken dat ze de islamitische gebeden niet meer op zei en ook andere islamitische gebruiken achterwege liet.

Op allerlei verschillende manieren probeerden ze haar op andere gedachten te brengen. Maar Rifat liet zich door niets of niemand meer van de Waarheid afbrengen. Op een dag werd de druk van haar familie zo erg dat ze vluchtte naar de familie van Faraz. Op diezelfde dag belde ze haar ouders om hen te vertellen dat ze in de Heere Jezus geloofde als Zoon van God. Sinds die dag heeft ze haar ouders nooit meer gezien.

Rifat trouwde met Tariq, die afkomstig is uit een christelijke familie. Zijn familie had haar warm verwelkomd, ondanks dat haar komst moeilijkheden op zou kunnen leveren en er veel in het geheim moest plaatsvinden. Als moslimbekeerling ben je je leven immers niet zeker in Pakistan. Maar alles leek goed te gaan. Anika en Rida werden geboren en een derde kindje werd verwacht. Baby Daud werd geboren in het ziekenhuis. Rifat verliet het ziekenhuis met Daud in haar armen, toen ze haar oom met een andere man op haar af zag komen om haar aan te vallen. Baby Daud viel op de grond. Gelukkig was Tariq daar, die Rifat en Daud uit de armen van hun aanvallers kon bevrijden. Nog net op tijd konden ze in een taxi de woedende familie van Rifat ontvluchten.

Rifat verliet het ziekenhuis met Daud in haar armen, toen ze haar oom met een andere man op haar af zag komen om haar aan te vallen.

Vanaf dat moment wisten Tariq en Rifat dat ze niet meer veilig waren in Pakistan. Rifats familie had ontdekt waar ze waren. Haar familie had ook een rechtszaak tegen haar aangespannen onder de blasfemiewet. De aanklacht was vol van leugens, maar Tariq en Rifat wisten dat ze geen rechten hadden in Pakistan, omdat een moslim in Pakistan geen christen mag worden.

De aanklacht was vol van leugens, maar Tariq en Rifat wisten dat ze geen rechten hadden in Pakistan, omdat een moslim in Pakistan geen christen mag worden.

Het gezin vluchtte naar Maleisië om daar een veilig bestaan op te bouwen. De eerste jaren gingen goed. Ze settelden zich tussen de andere christelijke Pakistaanse vluchtelingen. Niemand wist dat Rifat een moslimachtergrond had. Tot op een morgen in januari 2019 verliep hun leven zoals van vele andere vluchtelingen in Maleisië. Maar die morgen, toen Tariq buiten liep om wat in een winkel te kopen, kwamen er twee Pakistaanse jongens op een brommer op hem af. Eén ging voor hem staan, de andere achter hem. Samen vielen ze hem aan om hem uiteindelijk bewusteloos achter te laten op straat.

Samen vielen ze hem aan om hem uiteindelijk bewusteloos achter te laten op straat.

Een buurman uit hun flat vond Tariq en bracht hem naar het ziekenhuis. Zijn heup was uit de kom en gebroken. Ook had hij gebroken polsen en een gebroken ellenboog. Zijn kin was opengesneden. Tot op de dag van vandaag is hij daar niet volledig van hersteld. Hij heeft weinig kracht meer in zijn handen en benen en kan geen zwaar en staand werk meer doen. Na de aanval werd er bijna elke nacht op hun raam en deur geklopt. Dit is gestopt toen de lock-down kwam als gevolg van de coronacrisis. Alles wijst erop dat Rifats familie achter de aanval zit.

Rifat en de kinderen durfden de deur niet meer uit. Daarom is het gezin enkele maanden na de aanval verhuisd. In deze flat wonen geen andere Pakistanen en het gezin heeft alle contacten met andere (Pakistaanse) vluchtelingen verbroken. Het gezin heeft eindelijk meer rust en hoop voor de toekomst. Als alles goed gaat, kan het gezin namelijk over enkele jaren emigreren naar Canada. Tot die tijd blijven we de familie financieel steunen, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wilt u ook meehelpen? Via dit project kunt u Rifat en haar gezin steunen.