Hoe werkt een gemeenteproject?

Door middel van een gemeenteproject kan uw lokale kerkelijke gemeente zich inzetten voor de kerk in het buitenland. Een gemeenteproject kan op verschillende manieren gestalte krijgen, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden in uw gemeente. Lees hieronder meer over hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Stap 1: bewustwording

Voorlichting

Als er een project gekozen is, is het goed om eerst een gemeenteavond te organiseren. Op deze manier is de gemeente vanaf het begin betrokken bij het project. Wij komen graag bij u langs om uw gemeente te informeren over het projectdoel. Ook kan er bijvoorbeeld iets verteld worden over de diaconale taak van de gemeente, gevolgd door een workshop om ideeën te verzamelen hoe invulling te geven aan dit traject.

Coördinatie

Het is verstandig om één of meerdere kartrekkers aan te wijzen binnen de gemeente die het project kunnen uitdenken en coördineren. Wij komen graag met hen in contact om ondersteuning te bieden in dit proces.

"Gedurende het jaar krijgen wij informatie vanuit het deputaatschap over het project en is er een goede samenwerking. Dit delen we met de gemeenteleden en verenigingen. Uiteraard is vanuit de diaconie ook aandacht voor andere doelen maar lichten we er jaarlijks één project uit en krijgt dit meer aandacht op bijvoorbeeld gemeenteavonden, verenigingsbijeenkomsten of tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van de gemeente.”

Stap 2: uitvoering

Als gemeente kunt u zich inzetten voor het project door middel van gedenken, gebed, woorden en daden. Bijzondere Noden heeft hierin een ondersteunende rol en voorziet u graag van actuele informatie, foto’s en andere (actie)materialen, zoals flyers en kluskaarten.

Gedenken

- Luister naar de verhalen van uw naasten in het buitenland;
- Deel in blijdschap, lijden en verdriet, om elkaar te verrijken en te versterken.

Gebed

- Bid persoonlijk en als gezin voor het project;
- Betrek het project in de voorbede en dankzegging van de gemeente.

Woorden

- Bemoedig en versterk elkaar door kaarten te schrijven;
- Verstuur een digitale (video)boodschap.

Daden

- Collecteer voor het project;
- Organiseer acties als kerk en/of vereniging.*

“We willen u danken dat u naast ons staat, voor ons bidt, ons bemoedigt en ons materieel ondersteunt, ondanks de moeilijkheden. Dank u wel voor al uw gebeden, liefde en zorg.”

*Concrete ideeën voor uw project:

- Organiseer een (mannen)ontbijt of speciale (vrouwen)ochtend;
- Vraag onze kluskaart voor kinderen aan;
- Organiseer een (drive-in)verkoping;
- Organiseer een thema-avond over diaconaat en het project;
- Zet een oppascentrale op en bestem de inkomsten voor het goede doel;
- Verkoop zelfgemaakte producten, zoals gebak, oliebollen of kaarten;
- Betrek de lokale (basis)school en organiseer een sponsorloop/lessenmarathon.