Wat mooi dat u betrokken bent op onze hulp in Oekraïne! Hulp blijft nodig. In het bijzonder in de naderende wintermaanden. Er is veel gebrek aan voedsel, brandstof en medische hulp. Tijdens onze Eindejaarsactie vragen we om uw steun voor deze middelen. Helpt u mee?

Voedsel

Voor €15,- geeft u een voedselpakket voor 1 gezin.

Warmte

Voor €35,- geeft u een kachel of brandstofpakket voor 1 maand.

Medische hulp

Voor €75,- geeft u een medisch pakket voor een ziekenhuis.

Stel uw vragen op 7 december!

Wij organiseren een livestream die u op deze pagina kunt meekijken. Azat Azatyan deelt zijn ervaringen over zijn leven aan het front en zijn gevangenschap. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen die we direct zullen beantwoorden.

Marlene Pors - Bijzondere Noden

Van onze projectcoördinator

Via lokale kerken wordt met ontzettend veel inzet praktische en pastorale hulp geboden. Hierdoor komen ook veel Oekraïners weer bij het Woord. Namens hen: hartelijk dank voor uw steun! Bidt u ook voor de noden in dit land?