Beveiligd voor de dood

‘Hebt u weleens gebeden voor mensen in
Oekraïne? Hebt u weleens gebeden voor
vluchtelingen? Dan ben ik voor u het levende
bewijs dat God gebeden verhoort.’

Azat Azatyan (1982) wordt geboren in Armenië
en groeit op in Oekraïne. Daar belandt hij in
het criminele circuit en de gevangenis. De Heere
gebruikt deze zwarte periode om zijn leven radicaal
te veranderen. Als -na zijn vrijlating- de oorlog met
Rusland uitbreekt, biedt Azat hulp aan Oekraïners
en passeert hierbij vele keren de frontlijn. Tot hij
opgepakt wordt door de Russen. Zelfs tijdens zijn
gevangenschap en de martelingen blijft God trouw.
‘Mijn God heeft mij nooit beloofd dat in mijn leven
alles over rozen zou gaan. Maar Hij heeft wel beloofd
dat Hij altijd bij mij zou zijn. Hij heeft gezegd: “Ik
zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten”.’

Een indrukwekkend en bemoedigend getuigenis.

De vlucht van Vasyl en Irina

Een spannend verhaal van een negenjarige jongen die samen met zijn zevenjarige zusje en zijn moeder moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Een realistisch boek dat de oorlog in Oekraïne dichtbij brengt.

Rusland valt op meerdere plaatsen Oekraïne binnen. Vasyl en zijn zus Irina kunnen daardoor niet meer naar school. Hun vader gaat als vrijwilliger vechten in het leger. Al snel blijkt dat Vasyl, Irina en hun moeder niet langer in Irpin kunnen blijven wonen. In deze voorstad van Kiev wordt het te gevaarlijk. Ze moeten vluchten… Dat betekent veel achterlaten. Heel veel.

Er is nog een probleem. De Oekraïners blazen de brug over de rivier op. Dan kunnen de Russische soldaten niet meer van Irpin naar de hoofdstad Kiev. Hoe moeten Vasyl, Irina en moeder nu aan de overkant komen? En áls ze daar komen, kunnen ze dan wel in Kiev blijven bij opa en oma? Hoe lang gaat deze vlucht duren?

Ondanks alle verdriet en ellende is er ook iets moois. Tijdens hun vlucht zingen ze, onder de grond in het metrostation, christelijke liederen!

 

Geef mij je hand

Wie verre reizen maakt, kan veel vertellen. In dit boek maakt u kennis met een aantal van onze wereldwijde naasten uit Irak, Noord-Korea, Peru en andere landen.

Wie verre reizen maakt, kan veel vertellen. In de verhalen zijn vaak de persoonlijke ontmoetingen met mensen het meest waardevol. Mensen uit heel andere culturen, maar met dezelfde verlangens en vragen. In dit boek laten we u kennis maken met een aantal van hen. We geven een inkijkje in het leven van  ouderen en jongeren uit Irak, Noord-Korea, Peru en veel andere landen. We wandelen een eindje met hen mee en mogen hen even in het hart kijken.

Ze vertellen over armoede, lijden en vervolging. Over hun zoektocht naar een beter bestaan of naar de zin van het leven. Mensen ook die mogen getuigen van hoop en uitredding en van hun ontmoetingen met God. Al luisterend naar hun verhalen worden we bemoedigd, maar er wordt ons ook een spiegel voorgehouden. Wat zouden wij doen als we in hun schoenen zouden staan?

Klik hier om het eerste hoofdstuk van dit boek te lezen.

 

Geroepen tot het diakenambt

Een handreiking voor de diaken. Dit boekje behandelt de Bijbelse opdracht tot diaconaat en praktische thema’s rond het diakenambt.

Dit boekje is een handreiking voor de diaken, uitgegeven door de deputaatschappen DMZ en Bijzondere Noden. Het dient tot toerusting en ondersteuning van diakenen. De volgende thema’s komen aan de orde:

~ Bijbels diaconaat
~ De roeping van de diaken
~ Het diaconaal beleid
~ Diaconale hulp in de gemeente
~ Diaconale hulp buiten de gemeente
~ Diaconie en geld

Het boekje bevat daarnaast een aantal bijlagen die de diaken kan gebruiken bij de behandeling van hulpaanvragen en ondersteuning van gemeenteleden.

 

Huiskerkpakket

Bezinningspakket om met het gezin een week lang stil te staan bij de vervolgde kerk. Bevat onder andere een weekkalender, gebedskaarten, kleurplaat, quiz en spannend luisterverhaal.

Vervolgde christenen hebben ons veel te leren en mee te geven. Sta met behulp van ons Huiskerkpakket een week lang stil bij Bijbelgedeelten over vervolging en verdiep je samen in het thema De vervolgde kerk.

Waaruit bestaat het pakket?
Iedere dag bestaat uit zes onderdelen:

Lezen – een Bijbelgedeelte over vervolging
 Praten – verdiepingsvragen over het Bijbelgedeelte
Zingen – een bijpassende psalm
 Doen – een praktische opdracht zoals een quiz of een kleurplaat
 Bidden – een gebedskaart met informatie over een land waar christenvervolging is voor op de meegeleverde wereldkaart
 Luisteren – een hoofdstuk van het spannende luisterverhaal Vlucht naar de vrijheid, over Lee en Kwon die uit Noord-Korea vluchten

 

Hun bloed, hun tranen en hun lijden

‘Van angst begon ik te trillen. Deze ontdekking
kon mij het leven kosten! Ik durfde het boek niet
meer aan te raken. Maar het kon daar ook niet
blijven liggen. Ik deed mijn ogen dicht, pakte het
op en stopte het terug in de kast.’

Noord-Korea wordt gestempeld door angst,
geslotenheid en vervolging. De geheime politie is
altijd op zoek naar christenen. Christenen beweren
immers dat hun God boven de Leider staat. Het
geloof in Christus kan je daarom het leven kosten.
Ondanks de gevaren wordt de kerk in Noord-Korea
niet kleiner, maar juist groter! Naar schatting zijn
er inmiddels honderdduizenden geheime christenen
die de Heere Jezus in het diepste geheim volgen.

In dit boek leest u zeven indrukwekkende levensverhalen
van Noord-Koreaanse christenen. Wij hopen
niet dat u meelijden krijgt, maar dat deze verhalen
vooral tot bemoediging mogen zijn.

Lelie onder de doornen?

Leerzame lezingen over planten in de Bijbel waar geestelijke lessen uit te trekken zijn. Verkoop ten bate van Vervolgde Kerk.

In april en mei 2020 hield ds. C. van Ruitenburg voor de kerktelefoon meditaties over een aantal planten die in de Bijbel voorkomen. Het is een serie leerzame lezingen geworden, waarin ook na de coronacrisis voor het persoonlijke zielenleven indringende vragen om een antwoord roepen. Daarom zijn de lezingen gebundeld in de uitgave Lelie onder de doornen?. Per boekje is € 5,00 bestemd voor Bijzondere Noden.

Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren (Hooglied 2:2)

Sinds zijn bezoek aan Jordanië en House Jemima draagt ds. Van Ruitenburg de vervolgde kerk en de mensen met een beperking in Jemima een warm hart toe. Hij wil hen financieel ondersteunen vanuit de opbrengsten van zijn boekje, dat herinnert aan zijn loopbaan als verkoopleider in de plantenwereld, maar dat ook telkens wijst op de Plant van naam (Ezech. 34:29a). Onze hartelijke wens is dat het dienen mag om de hemel te planten en om de aarde te gronden, en om te zeggen tot Sion: ‘Gij zijt Mijn volk’ (Jes. 51:16b).

Portemonneetje met hangertje

Een vrolijk gekleurd portemonneetje van stevige stof met rits. Geschikt voor contant geld.

Met dit portemonneetje steunt u de huishoudportemonnee van arme gezinnen in Peru. Hoe? Lees het verhaal van Juana Maria.

“Ik ben geboren in de jungle van Peru. Toen ik drie maanden oud was, stierf mijn vader. Mijn moeder wilde niet meer voor me zorgen en liet me achter bij mijn oma. Ik was nog heel jong toen ik doof werd, door een ziekte waarmee we te laat naar de dokter gingen. Doordat ik leerde liplezen kon ik wel naar de middelbare school. Maar voor een studie en een baan was liplezen niet genoeg. Ik kreeg geen hulp, terwijl ik zo graag meer wilde leren!”

Op zoek naar een betere toekomst, emigreerde Juana naar Lima. Hier vond ze verschillende baantjes, zoals schoonmaken en kledingwassen. Toch had ze nog een andere droom: ze wilde graag leren naaien en breien! In 2010 verhuisde Juana naar San Genaro, waar ze betrokken raakte bij de Presbyteriaanse kerk. God had hier een plaats voor haar bereid. Ze is er nu tot zegen voor andere vrouwen.

“Het maakt mij blij en gelukkig om mijn vaardigheden en ervaring met de vrouwen in de kerk te mogen delen.”

“Ik leer de vrouwen van de kerk naaien en verschillende producten maken, die we daarna op de markt verkopen. We hebben nu ook honderden portemonneetjes voor jullie gemaakt! Op deze manier kunnen we onszelf en onze families onderhouden. Ik ben God en de kerk heel dankbaar voor deze kans om mijn talenten te ontwikkelen. Het maakt mij blij en gelukkig om mijn vaardigheden en ervaring met de vrouwen in de kerk te mogen delen.”

Juana’s verhaal toont ons Gods hulp, en onze taak als kerk in het overwinnen van beperkingen en tegenslagen. Steunt u haar ook?

 

Portemonneetje met twee vakjes

Een vrolijk gekleurd portemonneetje van stevige stof met rits. De achterkant is zwart leer. Geschikt voor zowel pasjes als contant geld.

Met dit portemonneetje steunt u de huishoudportemonnee van arme gezinnen in Peru. Hoe? Lees het verhaal van Juana Maria.

“Ik ben geboren in de jungle van Peru. Toen ik drie maanden oud was, stierf mijn vader. Mijn moeder wilde niet meer voor me zorgen en liet me achter bij mijn oma. Ik was nog heel jong toen ik doof werd, door een ziekte waarmee we te laat naar de dokter gingen. Doordat ik leerde liplezen kon ik wel naar de middelbare school. Maar voor een studie en een baan was liplezen niet genoeg. Ik kreeg geen hulp, terwijl ik zo graag meer wilde leren!”

Op zoek naar een betere toekomst, emigreerde Juana naar Lima. Hier vond ze verschillende baantjes, zoals schoonmaken en kledingwassen. Toch had ze nog een andere droom: ze wilde graag leren naaien en breien! In 2010 verhuisde Juana naar San Genaro, waar ze betrokken raakte bij de Presbyteriaanse kerk. God had hier een plaats voor haar bereid. Ze is er nu tot zegen voor andere vrouwen.

“Het maakt mij blij en gelukkig om mijn vaardigheden en ervaring met de vrouwen in de kerk te mogen delen.”

“Ik leer de vrouwen van de kerk naaien en verschillende producten maken, die we daarna op de markt verkopen. We hebben nu ook honderden portemonneetjes voor jullie gemaakt! Op deze manier kunnen we onszelf en onze families onderhouden. Ik ben God en de kerk heel dankbaar voor deze kans om mijn talenten te ontwikkelen. Het maakt mij blij en gelukkig om mijn vaardigheden en ervaring met de vrouwen in de kerk te mogen delen.”

Juana’s verhaal toont ons Gods hulp, en onze taak als kerk in het overwinnen van beperkingen en tegenslagen. Steunt u haar ook?

 

Roos van Jericho

Vier preken vanuit de psalmen over planten in de Bijbel van ds. C. van Ruitenburg. Verkoop ten bate van Oekraïne.

In 2021 hield dominee C. van Ruitenburg in de gemeente van Krimpen aan den IJssel een serie preken over planten in de Bijbel. In dit boekje zijn daarvan vier preken vanuit de psalmen opgenomen. Deze gaan over de psalmen 37, 83, 92 en 120, die resp. gaan over de inlandse boom, de werveldistel (Roos van Jericho), kruid en bomen en gloeiende jeneverkolen. Onbekende stof die niet alleen leerzaam is, maar ook lessen meegeeft voor het geestelijk leven.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon

Ds. C . Van Ruitenburg is predikant van de Gereformeerde Gemeenten en dient sinds juni 2021 de gemeente van Tholen. De verkoop van dit boekje is ten bate van de noodhulp voor Oekraïne.

 

Ruilen?

In Ruilen? lees je de verhalen van Emir, Maryam en Sandria, Jaafar, Josephine, Elena en Rosa, en Karan. Zou jij met hen willen ruilen?

Miljoenen vaders en moeders, maar ook heel veel kinderen in andere landen hebben níet zo’n fijn leven als wij! Ze hebben vaak honger. In de sloppenwijken krijgen kinderen soms maar één keer per dag iets te eten. Andere kinderen wonen in een armoedig hutje of in een tent omdat ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Soms moeten ze naar een ander land vluchten omdat ze christen zijn. Of omdat er oorlog is in hun land. Miljoenen kinderen in arme landen gaan nooit naar school. Zij kunnen dus niet rekenen, lezen of schrijven. Wie helpt al deze kinderen?

Klik hier voor een voorproefje en luister naar de verhalen van Emir, Rosa en Elena

Als u het boek hier besteld, gaat een groot deel van de opbrengst naar Bijzondere Noden.

Sleutelhanger uit Jordanië

Handgemaakte sleutelhanger van olijvenhout met Engelse en Arabische Bijbeltekst.

Lichamelijk gehandicapte moslimvrouwen in Jordanië worden ‘niet gezien’. Het maken van deze sleutelhangers geeft hen inkomen én brengt hen in aanraking met de Bijbel.

Desert Rose Holy Land Designs is een programma in Jordanië voor lichamelijk gehandicapte en kansarme moslimvrouwen. Hun handicap zorgt ervoor dat ze niet ‘gezien’ worden in hun cultuur, waar eer en schaamte een grote rol speelt.

Deze sleutelhanger van olijvenhout is één van de producten die ze op ambachtelijke wijze leren maken. Het loon dat ze hiermee verdienen, stelt hen in staat om hun gezinnen huisvesting, voedsel en onderwijs te geven. De Engels en Arabische Bijbelteksten die ze in de sleutelhangers graveren, brengt de moslimvrouwen in aanraking met de Bijbelse boodschap.

Vasyl en Irina kunnen niet naar huis

Een spannend verhaal van een negenjarige jongen die samen met zijn zevenjarige zusje en moeder moet vluchten voor het oorlogsgeweld. Het laat zien wat het betekent voor Oekraïense vluchtelingen om in Nederland te zijn. Maar ook wat het voor Hollandse kinderen betekent om Oekraïense gasten in huis te hebben.

Door de oorlog kunnen Vasyl en Irina niet in Oekraïne blijven. Samen met hun moeder gaan ze in Nederland wonen. Maar … hoe moet dat als je de taal niet kent? Alles is zo anders in Nederland. Thuis, op school en in de kerk. Kinderen gaan op tijd naar bed. Ze eten andere dingen. Ze gaan op de fiets naar school … Vasyl en Irina begrijpen er niets van! Zij hebben nog nooit gefietst.

Marianne en Wouter de Weerd zijn heel benieuwd naar de Oekraïense gasten die onverwachts komen. Ze doen hun uiterste best om het zo gezellig mogelijk te maken voor Vasyl en Irina. Ze worden echte vrienden. Maar … soms is het ook moeilijk. Waarom mogen Vasyl en Irina zo laat opblijven? Waarom mogen zij steeds iets uit de koelkast nemen als ze trek hebben?

Een spannende reis volgt. Vasyl en Irina mogen meerijden in een ambulance die naar Oekraïne wordt gebracht! Ze zijn zó benieuwd hoe het is met hun stad, hun straat en … hun huis.