Noodhulp Lesbos: helpt u mee?

De recente coronabesmettingen in kamp Moria hebben voor grote onrust gezorgd. Grote delen van het overbevolkte kamp zijn in vlammen opgegaan. De leefomstandigheden voor de duizenden vluchtelingen waren al slecht en de brand heeft velen opnieuw van al hun bezittingen beroofd.

Lees verder +

Wij willen u graag helpen om wereldwijd naast uw naasten te staan

Onze projecten

Nieuw Najaarscollecte voor vakonderwijs Nigeria. Lees verder…

Wie zijn wij?

De Heere vraagt ons om barmhartigheid te tonen aan onze naasten. Lukas 6:36: ‘Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.’ In barmhartig zit het woord ‘hart’. De Bijbel spoort ons aan om te geven vanuit de liefde van ons hart.

Niet vanuit plichtsgevoel, maar vanuit een dankbaar en blijmoedig hart. 2 Korinthe 9: 7-12: ‘Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. (…) Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God.’

Lees verder

Om ons heen zien we wereldwijd de gevolgen van de zonde: armoede, hongersnood, ziekten, handicaps, natuurrampen en vervolgingen.

Door heel de Bijbel heen vinden we aansporingen om onze naasten te dienen en onze
zegeningen te delen met mensen die het harder nodig hebben dan wijzelf. Johannes de Doper roept zelfs op om als je twee stel kleren hebt, de ene weg te geven aan degene die niets heeft.

Lees verder

Hoe dienen wij onze naasten dan precies? De opdracht voor de zorg van onze naasten is in de eerste plaats een opdracht van de kerk.

Wanneer wij hulp verlenen aan onze hulpbehoeftige naasten, werken wij daarom samen met lokale kerken. We vinden het belangrijk om hen toe te rusten en te versterken, zodat ze in staat zijn om dienstbaar te zijn aan haar omgeving.

Lees verder

‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

Uw gebed is onmisbaar in het dienen van God en onze naasten. Steeds opnieuw worden wij er bij bepaald dat wij niets uit eigen kracht kunnen doen, maar dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere.

Juist in dit werk, wat onlosmakelijk verbonden is met God en Zijn Woord, hebben we Zijn zegen en leiding zo nodig. Vergeet u niet voor ons werk en onze naasten te bidden? Lees verder om uw naasten te leren kennen, die uw gebed zo hard nodig hebben.

We delen graag de verhalen van onze wereldwijde naasten, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en versterken. Nodig ons uit voor een mooie, leerzame en boeiende verenigingsavond!

Lees verder +

Bijzondere Noden heeft een ANBI-erkenning via de groepsbeschikking Gereformeerde Gemeenten, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt via een door de Belastingdienst erkende overeenkomst een periodieke schenking vastleggen.

In uw testament kunt u Bijzondere Noden opnemen als erfgenaam. Bijzondere Noden zal (het deel van) de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. Een andere manier van nalaten is het legateren aan Bijzondere Noden. In dat geval bestemd u een specifiek bedrag voor het werk van Bijzondere Noden.

Lees verder +

Op zoek naar een (verjaardags)cadeau met meerwaarde?

• Geef uw familie, vriend of buur een zelfgemaakt product van onze buitenlandse naasten en steun daarmee hun huishoudportemonnee!

• Maak uw minderbedeelde naaste in het buitenland blij en geef hen een speciaal sponsor cadeau. Een cadeau waar u levens mee verandert!

Lees verder +

Altijd druk bezig met uw onderneming en het rendement daarvan? Voelt u ook wel eens de drang om meer te betekenen voor uw naaste?

Bijzondere Noden biedt u graag deze gelegenheid. Drie projecten vragen speciaal de aandacht, onderverdeeld in Primaire Hulp, Ontwikkeling en Toerusting. Wilt u als ondernemer meedelen?

Lees verder +

Diaconaat is een belangrijke taak van de gemeente. Maar wat is daarvoor de Bijbelse motivering? En hoe kan diaconaat zo functioneren dat het tot eer van God is?

Samen met het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg wil Bijzondere Noden u als diaken helpen bij de bezinning op diaconaat en handvaten geven voor de praktijk.

Lees verder +

U kunt ook mee dienen!

Onze projecten

 • Structurele hulp

  Dit gaat in bijna alle gevallen om diaconale steun aan verwante kerken en kerkelijke organisaties.

  Details
 • Noodhulp

  Grote humanitaire rampen vragen om snel schakelen en de juiste keuzes om slachtoffers te steunen.

  Details
 • Vervolgde kerk

  Het zorgen voor en bemoedigen van verdrukte christenen is een opdracht voor de kerk.

  Details

Actualiteiten

 • “Waar zijn de negen?”

  "We doen ons werk niet om er dankbaarheid voor te ontvangen." Frank van der Maas, projectleider bij CBR Effata, deelt zijn ervaringen met ons.

  Details
 • Noodklok november ’20

  Wederopbouw en weerbaarheid voor de Samburu's in Kenia en een baken van hoop in de Peruaanse hoofdstad Lima. Lees erover in de nieuwe Noodklok!

  Details
 • Noodhulp via BN, hoe gaat dat in zijn werk?

  Noodhulp bij Bijzondere Noden, hoe gaat dat in zijn werk?

  Details
Nieuwsarchief

Helpt u ook mee?

Doneer ook!