Bijzondere Noden
Doneer ook!

Schenken en nalaten

Draagt u het werk van Bijzondere Noden een warm hart toe?

Periodieke schenking

Bijzondere Noden heeft een ANBI-status via de groepsbeschikking Gereformeerde Gemeenten, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-nummer is 802042703.

U kunt Bijzondere Noden machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te laten schrijven of een periodieke schenking vastleggen met behulp van een Overeenkomst Periodieke gift in geld van de Belastingdienst.

Nalaten aan Bijzondere Noden

Velen besluiten al tijdens hun leven wat er gebeurt met hun bezittingen na hun overlijden. Als u graag na wilt laten aan Bijzondere Noden in de vorm van een legaat of een nalatenschap, is het goed om te weten dat u als naam ‘Deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden’ dient op te nemen in uw testament. Het is ook mogelijk om na te laten aan een specifiek project. U kunt altijd contact met ons opnemen als u hier vragen over heeft. Voor vragen over nalatenschappen kunt u contact opnemen met een notaris die u verder kan adviseren.

Nalatenschap

In uw testament kunt u Bijzondere Noden opnemen als erfgenaam. Bijzondere Noden zal (het deel van) de erfenis altijd beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat Bijzondere Noden deze erfenis aanvaardt in zoverre deze positief is.

Legaat

Een andere manier van nalaten is het legateren aan Bijzondere Noden. In dat geval bestemt u een specifiek bedrag voor het werk van Bijzondere Noden.