Werkwijze 

Hoe selecteren wij projecten? 

Idealiter worden projecten voor een bepaalde tijd (bijv. vijf jaar) gesteund. Bij projectaanvragen wordt gekeken naar verschillende dingen:

  • De identiteit van de uitvoerende kerk of organisatie komt overeen met de identiteit van Bijzondere Noden, en daarmee van de Gereformeerde Gemeenten.
  • Het project heeft een duidelijk diaconaal karakter, combineert de daad met Woordverkondiging en/of versterkt de lokale kerk.
  • Het betreft in principe een project in één van de in het strategisch plan gedefinieerde focuslanden;
  • Het project past qua aard en omvang binnen het mandaat en het strategisch plan van BN.

Drie thema's 

Bijzondere Noden verdeelt de projecten in drie thema's:

  • Voedselzekerheid
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg