De Gereformeerde gemeenten

Bijzondere Noden is de diaconale organisatie van de Gereformeerde Gemeenten (GG). Dit kerkverband omvat 152 gemeenten in Nederland, met in totaal ca. 106.000 leden.

De Gereformeerde Gemeenten belijden de Bijbel als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van Gods, als richtlijn voor leven en geloof. Daarnaast onderschrijven zij de ‘Drie Formulieren van Enigheid’, namelijk:

  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis

  • De Heidelbergse Catechismus

  • De Dordtse Leerregels

In overeenstemming met Gods Woord en de belijdenisgeschriften onderschrijven de Gereformeerde Gemeenten de noodzaak van persoonlijk geloof in Christus en bekering door eenzijdige genade van God. Vanuit dit geloof willen de Gereformeerde Gemeenten door middel van het deputaatschap Bijzondere Noden in de praktijk brengen wat in Gods Woord geschreven staat: Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs (Galaten 6:10).

Actuele informatie over de gereformeerde gemeenten is te vinden op www.gergeminfo.nl.