Barry van der Schoot


Barry van der Schoot woont in Gouda. Ze is directeur van de stichting Vrienden van de Matthew Henry, een stichting die de Bijbelverklaring van Matthew Henry vertaalt in het Indonesisch. Daarnaast heeft Barry een eigen bureau, Saffier consultancy, waarin onder meer interculturele trainingen aangeboden worden als voorbereiding voor mensen die voor zending of ontwikkelingswerk naar het buitenland gaan.

Na terugkeer van het zendingsveld in Papua is Barry meer en meer betrokken geraakt bij de vervolgde kerk. In de afgelopen jaren heeft ze heel wat landen bezocht waar christenen het moeilijk hebben zoals Syrië, Libanon, Pakistan, India, Bangladesh, Oezbekistan, Nigeria, Noord-Korea en Cuba. Ze wil de verhalen over haar ontmoetingen met christenen in deze landen dicht bij het hart van christenen in Nederland brengen en geeft daarom al een aantal jaren presentaties in het land. Ze zal dit nu ook gaan doen voor de commissie De Vervolgde Kerk van BN. “Ik vind het belangrijk en verheugend dat onze gemeenten de Bijbelse roeping om naast vervolgde christenen te gaan staan en met hen mee te lijden nu concreet hebben opgepakt. Het is een voorrecht om samen met jongeren en ouderen na te denken over christenvervolging wereldwijd maar ook Bijbelse lijnen te trekken naar onze situatie in Nederland.