Rehobothschool Genemuiden voert actie!De Rehobothschool in Genemuiden is de laatste weken voor de vakantie nog heel druk geweest. Ze voerden actie voor dove kinderen in Nigeria en in Zimbabwe zodat deze leerlingen later een beroep kunnen leren en voor zichzelf kunnen zorgen.

Er is een prachtige actiedag geweest op het schoolplein, waarbij leerlingen zelfgemaakte spullen verkochten zoals bijvoorbeeld kaarsenstandaards. Leerlingen van groep 8 kregen 10,- om mee te handelen, gemiddeld hebben zij er méér dan 50,- per leerling van gemaakt. Allerlei lekkers was er te koop in en rondom de school. 

De acties van de 200 leerlingen van de school hebben met elkaar het prachtige bedrag van € 9.217,94 opgebracht! De opbrengst werd overhandigd aan voorlichtster Jannie Kranendonk van Bijzondere Noden, die voor de overhandiging nog iets liet zien van het leven van dove kinderen in Nigeria en Zimbabwe.

Bijzondere Noden bedankt de leerlingen en leerkrachten van de school voor hun inzet namens de kinderen uit Nigeria en Zimbabwe!