Gods Woord, de Bijbel, is duidelijk over de taak die we als kerk én als gemeentelid hebben. Heel concreet kunt u de volgende dingen doen:

 • Gebed

  • De vervolgde kerk en de christenen in vervolging in het algemeen opdragen in uw persoonlijk gebed;
  • Via verhalen van christenen in vervolging die via Bijzondere Noden of andere organisaties bekend worden kunt u in uw gebed personen of groepen specifiek benoemen;
  • Vraag uw kerkenraad om in de ambtelijke voorbede in de gemeente aandacht te besteden aan de vervolgde kerk.
 • Lees, luister en gedenk

  • Lees in Gods Woord de gedeelten die gaan over vervolging. U kunt die onder andere hier vinden;
  • Volg het nieuws over de vervolgde kerk. Lees ook de eerlijke berichten over de vervolgde kerk;
  • Soms kunnen wíj meer leren van vervolgde christenen dan zij van ons. Luister daarom naar de verhalen die doorgegeven worden. 
  • U kunt Bijzondere Noden vragen om te komen spreken op een verenigingsavond. Op deze manier kunt u binnen uw gemeente heel concreet horen hoe de situatie is en welke ondersteuning we geven.
 • Vertel

  • Vertel de verhalen en nieuwberichten door. Hoe meer mensen hierop betrokken zijn, hoe meer aandacht er voor de zaak van de vervolgde kerk is.
 • Teken petities

  • Soms komt de situatie van één van de christenen specifiek in het nieuws. Het is dan mogelijk een petitie te tekenen. Internationale aandacht, al dan niet via de politiek, kan een belangrijk middel zijn om overheden bewust te maken van hun verkeerde handelen naar christelijke minderheden.
 • Bemoedig

  • Christenen in vervolging ervaren het als een enorme bemoediging als ze weten dat er in andere landen aan hen gedacht en voor hen gebeden wordt. U kunt uw bemoediging geven door een kaartje of brief te schrijven en aan ons te sturen. Wij kunnen deze dan bij één van onze werkbezoeken meenemen. Uiteraard doen we dat alleen als het geen schade of verkeerde aandacht van de samenleving of overheid oplevert.
 • Geef

  • In lang niet alle gevallen is het nodig om de vervolgde kerk financieel te steunen. Toch komt het voor dat christenen het erg arm hebben, alleen doordat ze christen zijn. In die gevallen kan financiële hulp gegeven worden, hulp voor voedsel, maar bijvoorbeeld ook hulp aan jongeren om aan een baan te komen;
  • Er kan ook sprake zijn van financiële nood van een christelijke gemeente. Als bijvoorbeeld het salaris van een voorganger niet opgebracht kan worden, of er kan geen gebouw voor samenkomsten betaald worden, kan er financiële ondersteuning gegeven worden om de gemeente voort te laten bestaan.