Woestijnleven - Midden-Oosten

bedrag
€ 0,-
binnen!

Ze zijn er helaas: landen in de wereld waar 2000 jaar na de komst van Christus nog altijd géén kerk is. Vooral voor sommige delen van de moslimwereld, zoals Saudi-Arabië en Afghanistan, geldt dat. Hoe lang zal die situatie nog duren?

Om ons doel te bereiken, worden via dit project werkers uitgezonden om in Woord en daad als christenen te leven in landen waar geen openlijke kerk mag bestaan. Onze werkers leven met en naast de inwoners van het land. In persoonlijk contact delen ze het Evangelie en proberen ze te werken aan de opbouw van de kleine, ondergrondse kerk die er in vrijwel ieder gesloten moslimland bestaat. Om veiligheidsredenen kunnen we echter niet alle details verstrekken. Ook moeten we terughoudend zijn met de vermelding van namen van betrokkenen.
 

“Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben?”
Romeinen 10:14


De uitzending van werkers naar het Midden-Oosten kost veel geld. Te denken valt aan reis- en verblijfskosten, kosten voor taalscholing, onderwijs voor eventuele kinderen en kosten om ex-moslims te kunnen helpen met noodzakelijke voorzieningen.

Helpt u mee?

Verhaal