Opvang straatkinderen Peru - Peru

nog
€ 89.481,-
nodig!

Problematiek

Het grootste gedeelte van de inwoners van de wijk San Genaro is straatarm. Er is gebrek aan medische en sanitaire voorzieningen. Veel gezinnen zijn gebroken en kinderen zijn hiervan de dupe. Veel van deze kinderen uiten dit in agressie en wonen deels of helemaal op straat.

Kwetsbare kinderen

Op het platteland van Peru, in het dorpje Niño Jesús de Ayaví, hebben kinderen te maken met andere problemen. De kinderen zijn kwetsbaar vanwege armoede en de afwezigheid van scholen in het dorp. Ouders werken in het zomerseizoen bijna dag en nacht voor de grootgrondbezitters uit de regio waardoor kinderen aan hun lot worden overgelaten.

Misiur heeft een hart voor kinderen

Misiur heeft een hart voor kinderen en vangt hen, zowel in de stad als op het platteland, op na schooltijd. Het doel van deze programma’s in beide regio’s is verbetering van de voedselsituatie, het geven van Bijbelonderwijs, het bijbrengen van christelijke waarden en normen, begeleiden van leerlingen in het formele onderwijs en het werken aan sociaal-emotionele vaardigheden.

Ook zorgen voor straatkinderen? Voor € 10,- krijgen straatkinderen een gezonde lunch. 

Verhaal

"Mijn moeder werd vermoord door een straatbende"

De problemen van de kinderen in de Peruaanse wijk San Genaro zijn groot: er is gebrek aan sanitaire en medische voorzieningen, voedsel en onderwijs. De kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen, sommigen leven daarom op straat. Lidia is een van hen. Ze groeide op in de wijk. Haar moeder was alcoholiste en leed aan schizofrenie. Ze werd vermoord door leden van een straatbende. Haar vader was ‘drager’ op de markt, en verdiende daarmee wat geld. Het was niet genoeg om het gezin te onderhouden. Samen met haar oudere zussen lukte het Lidia om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Lees hier hoe.