Docentenopleiding Papoea - Papoea

nog
€ 40.000,-
nodig!

Docentenopleiding Papoea

Problematiek

Het onderwijs in Papoea is één van de meest dramatische ter wereld. Kinderen die van de lagere school afkomen kunnen vaak nauwelijks lezen of schrijven. Dat komt door stelselmatige absentie van de leraar en het gebrek aan opleiding, dat wordt verdoezeld door leerstof te herhalen, diploma's te kopen en kinderen die een vraag stellen te bedreigen, waardoor de begaafde kinderen snel van school gaan.

De rol van de leerkracht

Een belangrijke culturele factor is dat de leerkracht er niet is om de leerlingen te helpen, maar de leerlingen zijn er voor de leerkracht. Dat is de oorzaak van geweld, misbruik en psychische verwaarlozing, waardoor leerlingen hun zelfrespect verliezen.

Na de lagere school verhuizen de meeste jongeren naar Wamena, om daar verder te leren. De uitdagingen van het leven in de stad, gekoppeld aan een negatief zelfbeeld, leidt in steeds meer gevallen tot schoolverlating en allerlei bijkomende problemen, waaronder HIV/Aids. 

Yayasan Kristen Wamena

Yayasan Kristen Wamena probeert het onderwijs te verbeteren, de leerkracht kan het verschil maken. Daarom richt YKW zich op de rol van de leerkracht. YKW is in 2005 opgericht en heeft een aantal programma's:

Trainingsprogramma - het trainen van leerkrachten op lagere scholen;

Lagere school Koinonia- een school met een voorbeeldfunctie, waar leerkrachten proeflessen geven;

SMP Koinonia- een junior highschool als vervolg op de lagere school, nu alleen nog maar een eerste klas;

Curriculumontwikkeling - een team schrijft een lesmethode voor de vakken rekenen en bahasa Indonesia voor de klassen 1-3 van de lagere school;

Lerarenopleiding STKIP - de hogeschool van YKW waar studenten worden opgeleid tot leerkracht en hun S1 (bachelor) kunnen halen.

Wilt u YKW steunen? Dat kan door nu te doneren!

Verhaal