PABO op Papoea -

nog
€ 25.000,-
nodig!

Papoea kent een lange zendingsgeschiedenis. En nog steeds zijn we bezig om hier het Evangelie te verspreiden. Naast woordverkondiging is diaconale steun ook erg belangrijk in dit land. Bijzondere Noden is in dit land actief om onderwijs mogelijk te maken voor arme jongeren.

De onderwijssituatie op Papoea is namelijk erg slecht. Eén op de 3 mensen is analfabeet. De motivatie en het niveau van het onderwijzend personeel is vaak onvoldoende waardoor onderwijs niet veel inhoudt. Om hier verbetering in te brengen is de stichting Yakpesmi Kristen Wamena (YKW) actief. Deze stichting werkt samen met de zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

PABO in Papoea
YKW heeft een eigen school: de STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Deze school leidt leerkrachten op en ontwikkelt onderwijsmateriaal. Op deze wijze wordt onderwijs niet alleen mogelijk gemaakt, maar ook verbeterd. En krijgen jongeren betere kansen om aan de slag te gaan in de maatschappij. Op de STKIP staan christelijke waarden centraal waardoor het kerkelijk kader wordt verstevigd.

Help mee!
Bijzondere Noden geeft, samen met lokale en internationale donoren, ondersteuning aan de school, om structurele verbetering van het onderwijs mogelijk te maken. Helpt u mee om christelijk onderwijs mogelijk te maken?

Verhaal

Pieter van der Wilt werkt voor de stichting YKW. Hij geeft les op de PABO. Enthousiast neemt hij de jongeren mee naar buiten voor een proefje. Met als bedoeling dat deze jongeren als ze later docent zijn ook het aanschouwelijk onderwijs in de praktijk brengen. Dat is in het Indonesische onderwijssysteem namelijk niet gebruikelijk.

"Mooi maar moeilijk werk"

Als we even later met hem praten vertelt hij enthousiast over zijn mooie, maar ook moeilijke werk. “Het prachtig als je ziet dat jonge mensen veranderen. Dat ze kiezen voor een andere, christelijke levensstijl. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Westerse levensstijl aan de jongeren trekt. En vergeet ook niet dat aan de andere kant ook de animistische godsdienst nog hard aan de jongeren trekt. We zien veel terugval. Maar door dat alles heen werkt de Heere!