Scholing weeskinderen Zimbabwe - Zimbabwe

nog
€ 27.016,-
nodig!

Aids vormt een groot probleem in Zimbabwe. Veel mensen zijn ziek. Veel kinderen raken hun vader en moeder kwijt. Ze blijven alleen achter. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar en raken ze in de problemen. Het risico op Hiv-besmetting is ook voor hen erg groot.

Een belangrijk wapen tegen aids is voorlichting en preventie. Maar ook voor besmette en verlaten mensen is zorg nodig. Daarom startte de Reformed Church of Zimbabwe een programma voor deze kwetsbare doelgroep. Thuiszorg, medicijnen, en opvang helpen om deze problematiek te verminderen.

Steuntje in de rug

De weeskinderen zijn wel heel in het bijzonder een kwetsbare groep in de samenleving. Van CBAP krijgen ze ondersteuning door middel van schoolmateriaal  en trainingen om voor zichzelf te leren zorgen. Zo worden deze kinderen aangemoedigd en ondersteund om hun schoolloopbaan af te ronden.

Scholen in actie

Bijzondere Noden ondersteunt niet alleen met schoolmaterialen, maar heeft ook een kippenproject bekostigd op diverse scholen. Elk semester zorgen de leerlingen voor zo’n 100 kippen die na 10 weken verkocht worden. Met de opbrengst wordt het schoolgeld of schooluniform van de armste leerlingen betaald.

Draag bij!

De kinderen in Zimbabwe hebben onze steun nodig! Het geeft hen hoop in een schrijnende situatie. Helpt u mee om onderwijs voor deze wezen mogelijk te maken? Voor € 50,- kan één talentvolle leerling examen doen.

Verhaal

Het schoolgebouw is nog niet af, maar de jongeren laten zich daar niet door afleiden. Ze bereiden zich voor op het eindexamen van de middelbare school. En dat is een serieuze zaak!

"School zonder ramen"

 Er zijn niet veel jongeren die slagen voor het examen. Door armoede blijven leerlingen maar al te vaak een dagje thuis om te helpen. En thuis is er niet altijd voldoende ruimte en licht om huiswerk te maken. Met ondersteuning van CBAP kunnen talentvolle weeskinderen toch hun einddiploma halen.