Noodhulp Jordanië - Jordanië

nu
€ 15.000,-
binnen!

In Jordanië wonen ca. 632,762 Syrische vluchtelingen, waarvan 82% in stedelijke omgeving. Deze vluchtelingen buiten de kampen hebben slechts zeer beperkt toegang tot voorzieningen. Naast de Syrische vluchtelingen, verblijven ook nog 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen en duizenden Irakese, Somalische en Sudanese vluchtelingen in dit land. Op de totale populatie van 8,1 miljoen inwoners, is het aantal vluchtelingen substantieel, waardoor het risico op onderlinge spanningen toeneemt.

Nu terugkeer van de vluchtelingen steeds onwaarschijnlijker wordt, worden de hulpprogramma’s (voor zover dat mogelijk is) gericht op het op lange termijn verblijven in het gastland. Hier wordt onder andere handen en voeten aan gegeven door veilige plaatsen te bieden voor moeders en kinderen om te verblijven.

In de stad Zarqa is recent een dergelijk centrum geopend door de plaatselijke ‘Baptist Church’, dat maandelijks door ruim 200 vrouwen wordt bezocht. In dit centrum worden activiteiten aangeboden voor moeders om te leren om te gaan met de problemen en beperkingen waar vluchtelingen mee te maken hebben, zoals omgaan met beperkt gezinsinkomen en toegang tot medische voorzieningen. Door vrouwen een veilige ontmoetingsplek te bieden wordt hun sociale isolement verbroken en kan tegelijkertijd educatieve ondersteuning geboden worden aan de kinderen. Een activiteit die nog in ontwikkeling is, is het leren van diverse vaardigheden aan de moeders, zodat zij met de verkoop van zelfgemaakte artikelen een klein aanvullend inkomen kunnen verwerven. De relatief kleine gemeente in Zarqa heeft niet voldoende capaciteit om deze hulpverlening uit te voeren. Daarom ontangt deze opvang extra steun. 

Helpt u mee deze moeders en kinderen een veilige plaats te bieden? 

Verhaal