Steun voor christenen in Jordanië - Jordanië

nog
€ 30.000,-
nodig!

  Project
  Steun aan christenen in Jordanië
 

  Land
  Jordanië
 

  Thema
  De Vervolgde Kerk
 

  Steun Bijzondere Noden
  40.000,-

 

Problematiek

Tien jaar geleden startten Ibrahim en Lina met het geven van Bijbelcursussen in Amman, Jordanië. Er ontstond een huisgemeente die gestaag groeide. Inmiddels bestaat de kerk uit meer dan vijftig leden. Lina vertelt hoe de kerk standhoudt in het turbulente Midden-Oosten. De gemeente van Ibrahim en Lina heeft officieel geen bestaansrecht. Om zich te registreren hebben ze een aparte ruimte nodig die hun eigendom is. Dat is financieel niet haalbaar voor de gemeente. ”

In Jordanië is het in principe toegestaan om christen te zijn. Echter … christenen zijn wel in de minderheid en hun vrijheden lijken af te nemen. Vooral ex-moslims hebben het moeilijk. Zij kunnen vaak alleen in het geheim samenkomsten bezoeken en worden bedreigd en verstoten uit hun families. De invloeden van de Islam zijn ook voelbaar in de gemeente. Met name de leden die nog niet zo lang christen zijn worstelen hiermee. Het bestuderen van de Bijbel krijgt veel aandacht in de gemeente van Ibrahim en Lina. Dat is hard nodig, want moslims proberen met alle macht de Drie-eenheid van God te ontkennen en zeggen dat Jezus slechts een profeet was. Bijbelstudie is voor de leden erg belangrijk, zo kunnen ze met eigen ogen de waarheid lezen.

Vluchtelingen

Veel van de gezinnen die naar de samenkomsten komen hebben niet veel te besteden. Ze moeten hard werken voor hun geld. Maar de gemeente wil ook graag dienstbaar zijn en voelt zich verantwoordelijk om zorg te dragen voor vluchtelingen. De meesten komen uit Irak en Syrië. Ze zijn getraumatiseerd en angstig. Vooral christenen hebben het moeilijk. Ze voelen zich een minderheid. De kerk van probeert maaltijden met hen te delen en hen welkom te heten in de samenkomsten. Sommigen nemen deel aan een Bijbelstudiegroep, maar velen zijn op doorreis naar andere plaatsen.

Steun

Bijzondere Noden steunt de gemeente van Ibrahim en Lina door bij te dragen aan de huur van de ruimte voor hun samenkomsten. Een mooie vorm van ondersteuning aan deze christenen: samen zorg dragen voor de erediensten, de plaats waar de Heere tot de gemeente wil spreken. Het is waardevol om daaraan een bijdrage te mogen leveren. Dit project is onderdeel van het nieuwe focusgebied van Bijzondere Noden, De Vervolgde Kerk. Dit aandachtsgebied richt zich op ondersteuning van vervolgde christenen, met name in het Midden-Oosten.

Wilt u de gemeente in Jordanië steunen? Voor € 100,- kan de gemeente één week samenkomen.

 

Dominee C. van Ruitenburg bracht onlangs een bezoek aan onze projecten in Jordanië. Lees hier over een indrukwekkende ontmoeting.

Verhaal

"Eindelijk kunnen we weer zingen"

Lina vertelt hoe de kerk stand houdt in het turbulente Midden-Oosten. “Omdat we niet geregistreerd zijn, zijn we in principe vogelvrij en hebben we geen rechten”, legt Lina uit. “We kwamen altijd samen in huiskamers. We gebruikten verschillende huizen zodat het niet te veel opviel. We hebben veel gebeden om een nieuwe plaats voor onze samenkomsten. Met hulp van donoren kunnen we nu een ruimte huren waar iedereen in past en waar we zelfs liederen kunnen zingen! In de huisgemeenten durfden we dat niet. We waren bang dat onze buren de politie zouden bellen. In 2013 werd onze gemeente te groot voor huiskamers. De Heere is goed!” vertelt Lina blij. Omdat onze kerk niet geregistreerd is kunnen we op die manier in de problemen komen. We zijn dankbaar voor de steun die we krijgen. Het is bemoedigend om te weten dat er zelfs in Nederland voor ons gebeden wordt.”