Noodhulp aardbevingen Nepal - Nepal

nu
€ 1.126.910,-
binnen!

Bijzondere Noden is namens de Gereformeerde Gemeenten een noodhulpactie gestart in Nepal. Via een tweetal projecten bieden we hulp aan overlevenden van de ramp. De Nepalese kerk heeft een belangrijke rol in de hulp die wordt gegeven en vraagt om gebed voor voor hun zwaar getroffen land.

Pokhara Christian Community (PCC) is een platform van 45 kerken in de Nepalese stad Phokhara. Als reactie op de grote aardbeving heeft dit samenwerkingsverband een ‘disaster response team’ aangesteld. In dit team zijn diverse kerken vertegenwoordigt. De teamleden zijn als vrijwilligers betrokken bij de hulpverlening, maar hebben daarnaast ook professionele ervaring met het werk in de gemeenschappen. Inmiddels hebben teams van vrijwilligers uit deze kerken al hulpgoederen ingepakt, terwijl andere teams medische hulp verlenen of de hulpgoederen transporteren naar afgelegen dorpen.

World Renew is een Amerikaanse organisatie die ontstaan is als deputaatschap voor hulpverlening van een reformatorische kerk. Gedurende de jaren is het werk van deze organisatie verder gegroeid en geprofessionaliseerd. Op dit moment is World Renew actief in meer dan 30 landen op het gebied van gemeenschapsontwikkeling, noodhulp en belangenbehartiging. In hun activiteiten wil World Renew iets laten zien van Gods barmhartigheid. Bijzondere Noden ondersteunt noodhulpprojecten van World Renew in diverse landen, in zoverre zij passen binnen het mandaat en de uitgangspunten van Bijzondere Noden.

Op de onderstaande foto's is iets te zien van de gevolgen van de aardbeving. Met veel vrijwilligers uit diverse kerken worden hulpmaterialen voor transport naar de getroffen dorpen verpakt. Het transport over de beschadigde wegen is niet eenvoudig, maar het is de moeite waard. De hulp wordt met dankbaarheid ontvangen. De uitgedeelde hulpgoederen worden gerigistreerd, zodat er verantwoording kan worden afgelegd van de gegeven hulp.

 

 

 

 

 

Video

Verhaal

De acceptatie van de kerk in Nepal is sterk toegenomen door de hulp die ze verleend heeft. Op allerlei manieren horen we daar op reis de voorbeelden van. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van Rubash, een Nepalese die in een klein dorp ten noorden van Kathmandu woont. Als ze vertelt over de eerste maanden na de aardbeving begint ze te stralen. ‘Samen met de hele gemeente, zo’n 200 mensen, woonden we in de kerk. Alles deden we samen. Degenen die nog eten uit hun huizen hadden kunnen redden, zorgden voor de maaltijd. Ik ben verpleegkundige, dus ik nam de ziekenzorg op me. Toen er na enige tijd materialen uitgedeeld werden voor tijdelijke onderkomens, vormden de mannen samen groepen. Gezamenlijk bouwden ze voor iedere familie een onderkomen. Ondertussen zorgden vrouwen voor de maaltijd. We hadden alles gemeenschappelijk, zoals de gemeente in Handelingen 2. Op deze manier straalden we als kerkgemeenschap ook iets uit naar de niet-christelijke dorpelingen. Voor hen was het bijzonder om de onderlinge saamhorigheid te zien.’

Lees hier het verhaal van een overlevende van de aardbeving