Reformatorische scholen VS en Canada - VS en Canada

nog
€ 83.376,-
nodig!

In Nederland is er keuze in overvloed: kinderen kunnen naar een openbare, reformatorische of Rooms-Katholieke school al naar gelang de voorkeur van de ouders. In Canada en Noord-Amerika heeft de keuze voor reformatorisch onderwijs grote consequenties. Ouders moeten een behoorlijke financiële bijdrage leveren aan de school en bovendien is de dagelijkse reis naar de school lang en kostbaar. Toch kiezen ouders heel bewust voor het onderwijs dat aangeboden wordt vanuit de NRC, onze zusterkerk in Canada en Noord-Amerika. De waarde van onderwijs op Bijbelse grondslag is voor hen niet in geld uit te drukken.

Kostbaar onderwijs

Niet alle ouders kunnen deze kosten, oplopend tot meer dan 7.500 euro voor een gezin met vier kinderen, opbrengen. Indien nodig vult de diaconie van de NRC tekorten aan. Zeker voor kleine gemeenten is de bijdrage van Bijzondere Noden onmisbaar. Via een synodale commissie van de NRC geeft Bijzondere Noden ieder jaar ongeveer 100.000 euro voor de scholen van de NRC, opdat ook daar de jongeren Bijbels onderwijs kunnen ontvangen.

Helpt u mee?

Voor €25 per maand draagt u bij aan het lesgeld van de leerlingen.

Het doel van de scholen van de NRC is het aanbieden van kwalitatief hoogstaand lager en middelbaar onderwijs dat is gebaseerd op Gods Woord. Op de scholen worden dezelfde vakken gegeven als op de staatsscholen, maar dan gebaseerd op Bijbelse principes. Daarnaast wordt er godsdienst, kerkgeschiedenis en dogmatiek gegeven. Leerlingen leren op deze manier de waarde van Gods Woord voor het dagelijks leven kennen.

Verhaal

Het doel van de scholen van de NRC is het aanbieden van kwalitatief hoogstaand lager en middelbaar onderwijs dat is gebaseerd op Gods Woord. Op de scholen worden dezelfde vakken gegeven als op de staatsscholen, maar dan gebaseerd op Bijbelse principes. Daarnaast wordt er godsdienst, kerkgeschiedenis en dogmatiek gegeven. Leerlingen leren op deze manier de waarde van Gods Woord voor het dagelijks leven kennen.