Aardbevingen Indonesie - Indonesie

nu
€ 638.394,-
binnen!

Nadat Indonesië in augustus getroffen werd door een aardbeving waardoor honderdduizenden mensen ontheemd werden, heeft op 28 september een nóg grotere ramp plaatsgevonden. Een zware aardbeving trof Sulawesi, gevolgd door aardschokken en een grote vloedgolf. Velen kwamen om en de verwoesting is enorm. Doordat wegen onbegaanbaar zijn geworden, wordt de situatie voor overlevenden steeds nijpender. Voedsel, drinkwater en medische zorg is hard nodig.

Inmiddels is de hulpverlening zowel in Lombok als in Sulawesi in volle gang. Helpt u ons om als handen van de kerk te ondersteunen bij het inventariseren van de nood, voorzien in voedsel en drinkwater en op de langere termijn het verdere herstel van de samenleving.

Helpt u ons om als handen van de kerk aanwezig te zijn in deze noodsituaties? Zoals één van onze contacten in Lombok schrijft: “Juist hier kunnen wij als kerk getuige zijn van Christus door er voor de mensen te zijn, hen liefde en hulp te geven. We hebben God gebeden of Hij ons naar de juiste plaats(en) wilde leiden. Nu mogen we in verschillende dorpen schoon drinkwater, voedsel en tijdelijk onderdak aanbieden. Laten we samen bidden of God deze tijdelijke hulp wil gebruiken voor het uitbreiden van Zijn Koninkrijk!”

Het deputaatschap Bijzondere Noden werkt in deze noodhulpactie samen met de deputaatschappen voor Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. In de afgelopen jaren hebben deze drie kerkverbanden al regelmatig samengewerkt bij noodhulpacties. Door als kerken gezamenlijk te overleggen met noodhulporganisaties, kan er aandacht gevraagd worden voor de rol van de plaatselijke kerken bij noodhulp na rampen. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om in de herstelfase praktische hulp te combineren met specifiek christelijke ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van Bijbels via plaatselijke kerken of traumacounseling vanuit christelijk perspectief.

De hulp in Indonesië is hard nodig! Helpt u ons helpen?

Video

Verhaal