Najaarscollecte BN - ZGGSprekende handen - diaconale najaarscollecte 2018

U kent vast in uw omgeving ook zulke mensen: mensen met sprekende ogen. Zonder dat ze iets zeggen, is meteen duidelijk wat ze bedoelen. Het thema voor de najaarscollecte van Bijzondere Noden en ZGG is sprekende handen. Kunnen handen spreken dan? Jazeker! Dat wordt duidelijk zichtbaar in de gezamenlijke projecten van BN en ZGG.

In gedachten nemen we u graag even mee naar de sprekende handen van de Nigeria Reformed Church. We horen de taal van deze handen overal klinken! Op de ene plaats horen we de liefdesklanken voor kleine weeskinderen en een stukje verderop worden weduwen ondersteund door middel van trainingen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Weer ergens anders wordt een handreiking gedaan naar de allerarmste leerlingen van de reformatorische John Calvin School. En weet u wat het wonderlijke is? Steeds meer hoorders leren de boodschap van deze taal verstaan. Het dienende werk van de handen van de kerk wordt opgemerkt. Waarom doen ze dat? Waar komt die onbaatzuchtige naastenliefde vandaan? Wie is hun Bron? Dan gaan ze iets begrijpen van wie God is. ‘Ik heb geleerd dat we verlossing uit de hand van de Heere kunnen ontvangen.’ vertelt de negentienjarige Vincent. ‘We verdienen het niet zelf, maar de Heere wil het ons schenken.’ Dankzij de studiebeurs die hij van de kerk ontvangt, kan hij studeren op de John Calvin School. ‘Hierna wil ik medicijnen gaan studeren.’ vertelt hij verder. ‘Toen ik klein was, zag ik veel ziekte om me heen. Mijn moeder kan niet goed lopen en mijn vader heeft een ernstige ziekte in zijn keel. De plaatselijke ziekenhuizen zeiden dat het door een boze geest kwam en konden er verder niets aan doen, maar een dokter van de kerk kon mijn vader wel behandelen. Zo raakte ik geïnteresseerd in dit vakgebied. Op deze manier wil ik de mensen in mijn omgeving dienen, net zoals de kerk veel voor ons arme gezin heeft betekend. Jullie steun zorgt ervoor dat ik en veel andere leerlingen in staat zijn om anderen in onze omgeving te helpen.’ Vincent volgt ook de catechisatielessen op school. ‘Daar heb ik geleerd dat God ons twee giften wil schenken: de eeuwige gift en tijdelijke gift. Wij hebben de opdracht om de tijdelijke giften die God ons geeft goed te gebruiken, maar uiteindelijk gaat het om de eeuwige gift. Als je tijdens deze aardse tijd de Heere Jezus leert kennen, kan niemand dat je meer afpakken voor de eeuwigheid. Ik wil u bemoedigen om op de Heere te vertrouwen en uw leven aan Hem te geven, zodat u zal bereiken wat de Heere voor u voorbereid heeft in de toekomst.’ Lees hier meer over het project.

Heeft uw kerk de taal van de sprekende handen al leren spreken? Dat is een opdracht voor u als gemeente, dichtbij én ver weg. We zetten ons als deputaatschappen graag voor de buitenlandse kerk in, maar kunnen dat niet zonder uw steun! Daarom vragen we u vrijmoedig om uw bijdrage aan de diaconale najaarscollecte. U kunt uw bijdrage leveren wanneer hiervoor gecollecteerd wordt in uw gemeente, maar u kunt ook rechtstreeks doneren aan BN of ZGG onder vermelding van ‘najaarscollecte’. Ook vragen we u om gebed. Zonder Gods zegen zijn onze inspanningen vruchteloos. Maar als de Heere het werk zegent, zal rijke vrucht volgen. Dan gaan onze handen pas écht spreken.