Kerstcollecte - kerk met een groentetuinKerstcollecte 2017

In december wordt in veel gemeenten een diaconale collecte gehouden voor Bijzondere Noden. Als u, in plaats van een algemene bestemming daarvoor liever een specifieke bestemming wilt hebben, dan bevelen we het project 'Kerk met een groentetuin in Zuid-Afrika' aan. Veel gezinnen in Zuid-Afrika hebben moeite met overleven door hoge werkeloosheid en hoge voedselprijzen. De GKSA (Gereformeerde Kerk Zuid-Afrika) helpt de meest behoeftige, kwetsbare gezinnen te overleven door middel van voedselpakketten en een eigen groentetuin naast de kerk. Gemeenteleden onderhouden de tuin en delen de groente uit aan de allerarmsten. Gemeentelid Anna werkt iedere dag in de moestuin van de kerk. “Ik wil graag iets doen aan de armoede en ellende in mijn omgeving.” vertelt ze. “Ik werk daarom in de groentetuin, maar moedig mensen ook aan om naar de kerk te komen.” Zo ontvangen de armen niet alleen praktische hulp, maar ook de rijke boodschap van Gods Woord. Anna is erg blij met de ondersteuning die de kerk krijgt van Bijzondere Noden. “Onze gemeente is niet rijk, er zijn niet genoeg middelen om iedereen te helpen. Maar de hulp is zo hard nodig!” Helpt u mee om deze steun mogelijk te maken en de kerk in Zuid-Afrika te versterken?