Hoe helpen wij in de Hoorn van Afrika?Hongersnood en oorlogsgeweld in Afrika

Hoe helpen wij?

De vele nieuwsberichten over de hongersnood en het oorlogsgeweld in de Hoorn van Afrika zijn u vast niet ontgaan. We hebben al veel giften ontvangen van verschillende gemeenten en zijn u daarvoor zeer dankbaar. Maar waar gaat dat geld nu eigenlijk precies naar toe?

Bijzondere Noden heeft een grondige afweging gemaakt als het gaat om de besteding van inkomsten voor deze noodhulpactie. Welke gebieden hebben onze hulp het meest nodig? Hebben wij betrouwbare partnerorganisaties in de getroffen gebieden? Kunnen wij deze hulp combineren met Woordverkondiging?


Er zijn veel hulporganisaties die geld inzamelen voor deze nood. Juist in de gebieden waar de grote hulporganisaties geen hulp verlenen, wil Bijzondere Noden aanwezig zijn. Daar, waar mensen verlaten en vergeten zijn, maar waar de hulp even hard nodig is. Een project in het crisisland Kenia is daar een mooi voorbeeld van. 2,7 miljoen mensen verkeren hier in hongersnood. Het mooie aan dit project is, dat we niet alleen werken aan hulp voor korte-termijn, maar juist investeren in duurzame hulp. Doordat we hier werken met een bekende en betrouwbare partnerorganisatie, die al langere tijd actief is in die regio, kunnen we op langere termijn wat betekenen voor deze mensen. Zo investeren we hier in irrigatiesystemen om de droogte te bestrijden en het schenken van dieren, zodat men deze dieren kan onderhouden en kan leven van de dierproducten. Daarnaast hecht Bijzondere Noden veel waarde aan de samenwerking met kerken. Onze hulpverlening gaat hand in hand met Woordverkondiging. Ook dit is terug te zien in ons project in Kenia. Op dit moment maken we verder nog de afweging om deze noodhulp uit te breiden naar een ander land.

Al met al maken wij onze afweging op basis van drie verschillende factoren:

- Waar wordt nog geen hulp verleend?
  Wij hebben oog voor de verlaten en vergeten mensen.

- Is er een betrouwbare partnerorganisatie in dit gebied?
  Wij investeren graag in duurzame hulpverlening.

- Wordt de hulpverlening verleend vanuit lokale kerken?
  Als kerkelijke organisatie hechten wij grote waarde aan de combinatie van daad en Woord.