KerstcollecteKerstcollecte 2016

 

In december wordt in veel gemeenten een diaconale collecte gehouden voor Bijzondere Noden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor gaarkeukens in Oekraïne en Moldavië. 

Omdat sociale voorzieningen voor ouderen in deze landen slecht zijn, hebben velen moeite om rond te komen. De gaarkeukens verstrekken gezonde maaltijden aan ouderen. Veel bezoekers zijn van Joodse afkomst maar ook anderen worden geholpen. De maaltijden starten met bijbellezen en gebed. Daarnaast beleggen een aantal plaatselijke, Joods-Christelijke gemeenten bijbelstudie-bijeenkomsten voor de bezoekers van de gaarkeukens.
 

Suggestie voor kerkbodebericht: 

Op – datum invoeren- wordt een diaconale collecte gehouden voor Bijzondere Noden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor gaarkeukens in Oekraïne en Moldavië. Omdat sociale voorzieningen voor ouderen in deze landen slecht zijn, hebben velen moeite om rond te komen. De gaarkeukens verstrekken gezonde maaltijden aan ouderen. Veel bezoekers zijn van Joodse afkomst maar ook anderen worden geholpen. De maaltijden starten met bijbellezen en gebed. Daarnaast beleggen een aantal plaatselijke, Joods-Christelijke gemeenten bijbelstudie-bijeenkomsten voor de bezoekers van de gaarkeukens.

Wilt u meer achtergrondinformatie het hierboven genoemde project? Kijk dan op www.bijzonderenoden.nl/actueel